Politika kvaliteta

ISO 9001:2015

Osnovna delatnost ELMED-a je proizvodnja, prodaja i servis sistema za kodiranje, etiketiranje, inspekciju i sledljivost proizvoda. Svoje poslovanje dopunjuje proizvodnjom samolepljivih etiketa, transportnih sistema, stalaka, nosača i izvođenjem specijalnih inžinjerskih projekata. Prateći zahteve tržišta u svoje poslovanje uključuje i izradu integrisanih hardverskih i softverskih rešenja u oblasti industrijske proizvodnje i magacinskog poslovanja.

Kvalitet je ključni razlog postizanja i održavanja visokog nivoa poverenja klijenata u brendove koje zastupamo i našu kompaniju i predstavlja platformu za postizanje održivog rasta i razvoja. To poverenje se temelji na kvalitetu i ugledu, kao i visokim standardima koji su se godinama stvarali. Kvalitetno poslovanje, još od osnivanja 1990. godine, predstavlja osnovno opredeljenje preduzeća ELMED, koje je svoj jasan lik dobilo uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda.


Politika kvaliteta preduzeća ELMED je zasnovana na savremenim tržišno orijentisanih principima:

  • Kontinuiranim ispunjavanjem zahteva, potreba i očekivanja svakog pojedinačnog kupca gradimo dugoročne partnerske odnose sa kupcima,
  • Održavanjem visokog nivoa kvaliteta proizvoda, tačnosti isporuke, konkurentskim odnosom cene i kvaliteta, obezbeđenjem pravovremene i kompletne postprodajne podrške postavljamo temelje poverenja naših kupaca,
  • Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg postojanja i razvoja, stoga konstantnim podsticanjem stručnog usavršavanja ljudskih resursa kroz interne i eksterne edukacije, ostvarujemo visok nivo stručnosti i kompetentnosti rukovodstva i zaposlenih,
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa sa dobavljačima i njihova sposobnost da se prilagode zahtevima tržišta jedan su od važnih elemenata za poboljšanje kvaliteta,
  • Vođeni principom neprekidnog napretka radimo na izgradnji imidža kompanije i povećvanju tržišnog učešća,
  • Doslednim poštovanjem zakona, propisa , standarda kao i ugovornih obaveza obezbeđujemo kontinuirani rad kompanije.

Rukovodstvo i svi zaposleni u kompaniji ELMED d.o.o. kroz svakodnevno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinualnog unapređenja svoga rada i sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, i ispunjavajući ciljeve kompanije, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad između interesa kompanije i interesa kupaca.