M-Serija

Pouzdan način za obezbeđenje logističke sledljivosti

Integrisani sistemi za obeležavanje paleta

Print and apply etiketirke Domino M-serije su idealno rešenje za obezbeđivanje logističke sledljivosti paleta u vašem magacinu i kroz kompletan distribucioni lanac

Domino Print and Apply sistem integrisan sa namenski razvijenim ePallet softverom, čini vrhunski pouzdan i fleksibilan sistem za obeležavanje paleta logističkim etiketama.

Usaglašenost sa najnovijim standardima po pitanju logističkog obeležavanja paleta, kao i dodatne bezbednosne funkcije kao što su automatska bar kod verifikacija svake aplicirane etikete, obezbediće 100 % pouzdan sistem prenosa robe između proizvodnje i magacina.

Obeležavanje paleta

GS1 usaglašenost

Sistemi za obeležavanja paleta (Print & Apply sistemi i ePallet softver) su razvijani sa ciljem da se u potpunosti ispune svi GS1 standardi, sa posebnim fokusom na GS1 identifikacione ključeve, bar kod simbologiju i uputsva za kreiranje i pozicioniranje logističkih etiketa.

Ključne prednosti:

  • Potpuno automatizovan sistem sa najvišim nivom pouzdanosti,
  • Visok nivo integracijskih mogućnosti sistema sa različitim informacionim sistemima kupca,
  • Visok kvalitet štampe u skladu sa GS1 standardima,
  • Mnoštvo dodatnih opcija za unapređenje pouzdanosti i jednostavnosti u radu,
  • Jednostavnost i robustnost M-serije osiguravaju efikasnost linije,
  • Brza zamena potrošnog materijala – minimizirano održavanje.

Opis nalepnice za palete

GS1 logistička etiketa sastoji se iz tri sekcije. Gornja sekcija etikete sadrži informacije slobodnog formata, a proizvođač etikete može da je koristiti u bilo koju svrhu; srednja sekcija sadrži čoveku čitljivu interpretaciju GS1 podataka prikazanih bar kodovima koji zauzimaju prostor u okviru najniže sekcije logističke etikete. U donjoj sekciji etikete nalaze se GS1-128 bar kodovi koji sadrže sve podatke iz srednjeg dela.

Ukoliko postoji potreba za većom količinom podataka, preporučuje se primena A5 (148 mm x 210 mm) paletne etikete.

 

Položaj nalepnica na paleti

Na paletu se postavljaju po dve identične etikete, po jednu na kraćoj, a drugu na dužoj strani palete.

Na paletama bi se etikete postavljale tako da bar kodovi budu na visini između 400 mm i 800 mm od osnove palete, i ne bliže od 50 mm od vertikalne ivice palete.
Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?