spacer
 
Srbija  English  Shqiperi  Crna Gora 
Uloguj se Registracija
OBELEŽAVANJE JAJA

Direktor Uprave za veterinu dr Dejan Krnjajic istakao je da ce se po prvi put napraviti registar živine i poceti sa obeležavanjem jaja u cilju suzbijanja i bolje kontrole salmonele i drugih bolesti.  U skladu sa tim,  Ministarstvo poljoprivrede je propisalo Pravilnik o obliku i sadržini žiga, koji bi se našao na svakom pojedinacnom jajetu ili na njegovoj ambalaži, a koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 44/2007 od 15.05.2007.  Clan 31 ovog Pravilnika se odnosi na definisanje sadržine žiga, a kaže da sva jaja koja se stavljaju u promet, moraju sadržati oznaku sa identifikacionim brojem farme i datum.  Identifikaciona oznaka mora da bude jasno vidljiva i neizbrisiva, a slova i brojevi moraju da budu citljivi.  Jaja, koja nisu namenjena maloprodaji, vec služe kao sirovina za dalju proizvodnju, pored identifikacione oznake i oznake žiga, moraju da imaju i navedenu temperaturu cuvanja i rok upotrebe.  Za ovaj problem, mi imamo rešenje.  Domino koderi za jaja su dizajnirani u saradnji sa proizvodacima klasirki i njihovim kupcima, i svaki Domino ink jet štampac se vrlo jednostavno može prilagoditi svim tipovima klasirki.  Domino ink jet šampac može da kodira do tri linije mešovitog teksta i logoa na samoj ljusci jajeta, koristeci pri tom mastilo koje nije štetno za ljudsko zdravlje, a koje je otporno na visoke temperature i brzo se suši.Elmed d.o.o. 21235 Temerin, SRB, JNA 166, Tel./fax: +381 21 84 47 67, 84 47 87, 84 47 97
© 2005 ELMED D.O.O. , All rights reserved.