ELMED na Movilitas Track & Trace konferenciji

ELMED na Movilitas Track & Trace konferenciji

Na Movilitas Track & Trace konferenciji u Frankfurtu, u saradnji sa našim parterima iz kompanije SYSTECH uspešno smo prezentovali rešenje za serijalizaciju, koje je prethodno konfigurisano sa vodećim softverom u ovoj grani industrije. Specijalno projektovano za farmaceutsku serijalizaciju, pruža mogućnost in-line štampe, apliciranje sigurnosnih etiketa i verifikaciju za serijalizaciju, uz robustan i kompaktan dizajn.  Ovaj model je opremljen Domino G320i OEM printerom, sa jedinicom za odbacivanje i sa SYSTECH vizuelnim sistemom za inspekciju proizvoda.

Pogledajte proizvod