Eliminacija radnih naloga u papirnoj formi

Eliminacija radnih naloga u papirnoj formi

Inovativna softverska aplikacija koju smo samostalno razvili i implemetirali u naš poslovni sistem omogućava servisnim inženjerima na terenu da kroz softverku aplikaciju pomoću tablet računara vrše uvid i razmenu svih nepohodnih podatka za izvršenje svakodnevnih zadataka. Na ovaj način ne samo da se eliminišu radni nalozi u papirnoj formi nego se sinhonizacijom sa bazom skraćuje vreme i put prenosa podataka što dodatno povećava našu efikasnost u i preciznost radu.