Domino Cloud

Domino Cloud

U svakom poslu teži se maksimalnom iskorišćenju postojećih resursa. Domino Vam pomaže da zaštitite svoje proizvode i održite maksimalno iskorišćenje proizvodne linije - smanjivanjem vremena zastoja, smanjivanjem troškova servisiranja i povećanjem efikasnosti od same pripreme proizvoda do paletizacije pomoću Domino Cloud interfejsa. Domino Cloud je deo SafeGuard servisa i paketa podrške i pruža sveobuhvatnu zaštitu za Vaš kontinualni inkjet štamapč (Ax i i-Tech serije), pomažući Vam da na taj način izbegnete ili rešite probleme pomoću daljinske dijagnostike, upozorenja o događajima i upozorenja putem elektronske pošte.

Pogledajte proizvod