Industrija 4.0

Industrija 4.0

Termin Industrija 4.0 je aktuelna tema diskusije u proizvodnji u poslednje 2-3 godine. Međutim, da li stvarno znamo šta to znaci i što je još važnije sprovesti u praksi? Termin Industrija 4.0 predstavlja četvrtu industrijsku revoluciju. Prema KPMG-u, Industrija 4.0 je zajednički termin koji se koristi širom sveta kako bi se opisale tehnologije koje su usmerene na internet (mrežni prenos podataka), donošenje argumentovanih odluka i naprednu automatizaciju. Svaka sledeća generacija tehnologija u osnovi transformiše njen tradicionalni lanac tako što otvaraju nove tokove prihoda i kreiraju novi korak i promene u poslovanju.

6 ključnih segmenata Industrije 4.0

 • Strategija i poslovni model,
 • Tehnologija i sistem,
 • Kontrola i upravljanje rizikom,
 • Ljudski resursi,
 • Operativna izvršenja,
 • Iskustvo krajnjih korisnika.

Nedavno istraživanje utvrdilo je da je samo 27 % kompanija "investiralo u Industriju 4.0", sa negativnim odgovorom 33 % i 40 % onih koji nisu upoznati. To pokazuje značajnu količinu neupućenih proizvodnih kompanija.

Većina vidi logiku u IOT i koriste automatizaciju da povećaju produktivnost na proizvodnom planu, ali iz našeg iskustva u kodiranju i markiranju, naš tehnički tim u ELMED-u i dalje svedoči na veliki broj proizvođača koji troše vreme na ručno unošenje kodova i selekciju (odabir) poruka. Kao posledica često se susrećemo sa opozivom proizvoda zbog pogrešnih datuma odštampanih na ambalaži. Ovo može biti štetno za brend i skupo u krajnjoj meri a da ne pominjemo još i odnose sa tržištem i javnošću.

Automatizacija kodiranja

ELMED tokom godina neumorno radi na uspostavljanju novog načina razmišljanja, razvijanja i podizanja svesti. Naš novi smer promoviše sledeće alate za postizanje novih industrijskih standarda 4.0: kodiranje i automatizacija proizvodnih linija, sistemska integracija, prenos podataka, čitanje bar kodova, kontrola štampanja putem sistema kamera ili senzora, inteligentno označavanje, daljinski nadzor štampača i preventivne informacije o greškama preko Domino Cloud interfejsa.

Koje su prednosti automatizacije kodiranja?

 • Neprekidna sinhronizacija poruka između Vaših ERP/MES/Database i Domino štampača u proizvodnim linijama,
 • Povećava efikasnost proizvodnje i smanjuje količinu ručnog unosa podataka,
 • Smanjuje greške prilikom kodiranja i mogućnost povlačenja proizvoda,
 • Obezbeđuje preciznost i ubrzava aplikaciju etiketa na primarnim, sekundarnim i tercijarnim nivoima pakovanja,
 • Dozvoljava da se poruke šalju sa udaljene centralne lokacije i potvrde na lokaciji pre štampanja,
 • Potpuna sledljivost kada se poveže sa sistemom kontole provere odštampanih kodova,
 • Nadgledanje udaljenog štampača korišćenjem Domino Cloud-a.