Da li imate rešenje za rigoroznu inspekciju u proizvodnji farmaceutskih i nutraceutskih proizvoda?

Da li imate rešenje za rigoroznu inspekciju u proizvodnji farmaceutskih i nutraceutskih proizvoda?

Farmaceutski i nutraceutski sektor pokriva širok spektar proizvoda koji najčešće uključuje: tablete, kapsule, gel kapsule, pastile i još mnogo toga. Ovi proizvodi prolaze inspekciju u cilju eliminisanja eventualnih kontaminanata koji bi mogli biti prisutni kako isti ne bi dospeli do potrošača.

Tipični kontaminanti na koje se vrši provera u farmaceutskim i nutraceutskim proizvodima su svi metali (crni, obojeni i nerđajući čelik). Pored toga, neki proizvođači imaju potrebu da ispitaju celovitost proizvoda u blister pakovanjima (polomljen ili izostao proizvod). Kroz razumevanje izazova sa kojima se suočavaju svaki sektor i svaki način primene, LOMA je u stanju da projektuje rešenja koja će pomoći u prevazilaženju potencijalnih problema i doprineti očuvanju maksimalne pouzdanosti sistema.

Izazovi unutar ovog sektora

Neki od izazova sa kojima sa suočavaju farmaceutski i nutraceutski segmenti uključuju:

  • Kontaminacija u vidu stranih tela u sirovinama i sastojcima,
  • Kvar komponenata (sita, presa za tablete, žičanih konopaca itd.),
  • Polomljen ili izostao proizvod prilikom pakovanja u blister pakovanja,
  • Sakupljanje prašine na mehaničkim i električnim komponentama koje prouzrokuje kros-kontaminaciju.

Zašto da koristite LOMA detektore?

  • Površine lake za održavanje, nepropusne za prašinu koje sprečavaju kros-kontaminaciju,
  • Mašine koje odgovaraju širokom opsegu primena uključujući tablete, kapsule, flašice i praškove,
  • Sistemi koji se mogu u potpunosti integrisati u presu za tablete i otprašivače za besprekornu proizvodnju,
  • Mašine jednostavne za korišćenje, projektovane za različite proizvode,
  • Sigurni nivoi detekcije i kada je u pitanju detektovanje metala i kada je u pitanju rendgenski pregled, uz dodatnu sposobnost lakog nošenja sa proizvodima različitih veličina,
  • Brza, efikasna i pouzdana podrška...

Pogledajte proizvod