Politika integrisanog menadžment sistema

Osnovno opredeljenje rukovodstva preduzeća je održivo dugoročno poslovanje zasnovano na razvoju, prodaji, proizvodnji i servisu sistema za industrijsko kodiranje, inspekciju i sledljivost proizvoda, samolepljivih etiketa, elektromašinskih sistema i integrisanih hardverskih i softverskih rešenja u oblasti industrijskog obeležavanja i magacinskog poslovanja.

Poslovanje ostvarujemo u uslovima koji osiguravaju pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga uz zaštitu zdravlja i bezbednost na radu zaposlenih, zaštitu životne sredine, osiguranje bezbednosti informacija, kontinuiteta poslovanja i društveno odgovorno poslovanje.

Ciljevi politike integralne primene standardizovanih menadžment sistema su:

 • Afirmisanje liderstva kao jednog od principa rukovođenja
 • Zadovoljenje korisnika naših proizvoda i usluga, njihovih potreba i očekivanja, uz poštovanje zakonskih i drugih zahteva posebno vezanih za zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednost informacija
 • Kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti procesa realizacije proizvodnje i pružanja usluga, uz stalno unapređenje organizacionih, tehnoloških, tehničkih, infrastrukturalnih i ostalih uslova
 • Prepoznavanje rizika po poslovanje firme i sprovođenje proaktivnih akcija za smanjenje njihovog uticaja na firmu, a naročito po pitanju tajnosti, integriteta, dostupnosti i neporecivosti informacija
 • Identifikacija i korišćenje prilika za poboljšanje sistema
 • Identifikovanje, istraživanje i otklanjanje nastalih neusaglašenosti i preduzimanje mogućih uzroka neusaglašenosti sprovođenjem planiranih i kontrolisanih promena
 • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja resursa
 • Osposobljavanje, obrazovanje i motivacija zaposlenih u svim oblastima poslovanja, značajnih za društvo
 • Uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i podizvođačima
 • Očuvanje i pospešivanje ugleda organizacije, kroz jačanje njegove tržišne pozicije
 • Posvećenost prevenciji rizika i unapređenju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, uz praćenje i analizu postignutih učinaka
 • Posvećenost zaštiti životne sredine, uz održivi razvoj, smanjenje zagađenja i optimalno korišćenje prirodnih resursa
 • Minimiziranje uticaja događaja koji mogu uzrokovati prekide poslovanja kroz sistemsko planiranje i oporavak ključnih poslovnih uticaja
 • Utvrđivanje i upravljanje događajima koji mogu uzrokovati prekide ključnih poslovnih procesa

Rukovodstvo smatra da je usaglašavanje sa zahtevima standardizovanih menadžment sistema najbolji način za postizanje gore navedenih ciljeva. Integralna primena standarda u svakodnevnoj praksi je zalog održivog razvoja i uspešnog poslovanja firme na dugi rok.

Temerin, 29.09.2021

Direktor:
Ivan Crnojević