Наши партнери

 • Domino

  Domino е водечки светски производител на опрема за обележување која се одликува со висок квалитет на кодот, флексибилност и доверливост. Низ повеќегодишното искуство и разој, Domino има богато портфолио кое се состои од: континуирани инк-џет принтери, термални инк-џет принтери, ласери, фолиски принтери, P&A системи, Piezo DOD принтери и Valve jet принтери за големи карактери. Својата понуда Domino ја дополни со уреди за дигитална штампа за апликации со варијабилна монохроматска штампа и за персонализирани full color апликации.

 • Loma Systems

  Со богато искуство од преку 40 години, компанијата Loma, претставува самиот светски врв во дизајнот и производството на метал детектори, проточни ваги и X-ray системи наменети за прехрамбената, фармацевтската и индустријата за пакување. Проектирани се за да ги задоволат најстрогите стандарди поврзани со безбедноста на производите, идентификување на недостатоците на производите и елиминирањето на секоја можност за контаминација. Loma уредите се синоним за сигурна и доверлива опрема, која осигурува безбедност на вашиот производ низ максимална расположливост и ниска цена на експлоатација.

 • Sisma

  Италијанската компанија Sisma претставува светски познат производител чија дејност е дизајн и производство на високо прецизни ласерски уреди наменети за обележувања во индустријата и златарството.
  Sisma ласерите овозможуваат можност за трајно обележување на производи: метални компоненти, пластика и други цврсти елементи, како и можност за прецизно сечење на материјалите со голема брзина и прецизност. Долгогодишното искуство и иновативност гарантираат производ со висок квалитет и исклучителна сигурност при работа.

 • FT System

  FT System се занимава со производство на опрема за инспекција и контрола на производи, која осигурува исправност на пакувањето и визуелниот изглед на производот, со што се обезбедува квалитет на производите и брендот. Инспекциските системи својата примена ја наоѓаат во индустријата за пијалаци, храна, хемија, козметика како и фармацевтската индустрија. FT System решенијата можат да контролираат стакло, пластика, ламинарна хартија и метални садови кои се користат во различни апликации, како што се инспекцијата на флаши. тегли, лименки, кутии.

 • Telesis

  Американската компанија Telesis е лидер во производството на опрема за трајно маркирање на метали и пластика. Telesis системите се базирани на патентирана технологија и потполно програмабилна платформа за означување со една или повеќе игли.

 • Toshiba

  Toshiba TEC е јапонски производител со широка палета на принтери за етикети со највисок квалитет, исклучитени перформанси и доверливост, кои работат на принцип термо трансфер и термо директ технологија. Поради својата ценовна пристапност, сигурност и едноставност при работа, претставуваат идеално решение за сите AUTO-ID потреби.

 • Wiedenbach

  Wiedenbach претставува водечки снабдувач на специјални континуирани инк џет принтери, како и специјални апликативни решенија.
  Wiedenbach има големо искуство во областа на развојот, производството и примената на инк џет решенија, кое како резултат на тоа е специјализираност за решавање на најтешки апликации. Wiedenbach е член на Domino групата и е позициониран во секторот на специјални апликации.

 • Lake Image Systems

  Lake Image Systems е светски лидер во дизајнот, развојот и производството на технологија за снимање и скенирање во индустријата на принтање, адресирање и етикетирање. Со отчитувањето и обработката на варијабилни податоци Lake Image Systems обезбедуваат интегритет и квалитет на отпринтани варијабилни податоци, со оптимизација на производните процеси и зголемувањето на квалитетот на производот.

 • Trojanlabel

  Trojanlabel е дански производител на револуционерни решенија за штампа на мали серии на full color етикети за исклучително пристапни цени на чинење. Trojanlabel принтерите се базирани на MemJet технологијата која Вам ќе ви овозмоѓи да не зависите од производителите на колор етикети, туку самостојно да ги изработувате.

 • Armor

  Armor е француска компанија која е светски лидер во производството на рибони кои се користат за термо трансфер технологијата на принтање на бар кодови, логоа и други информации на етикетите или флексибилните пакувања. Квалитетот на Armor рибоните обезбедува квалитетен испис. Познати се по отпорноста при ракување, абразија како и на многу други температурни, хемиски или климатски влијанија.

 • Anser

  Anser е производител на термал инк џет принтери базирани на termal ink jet технологијата, која претставува ценовно ефикасно решение за индустриско обележување на производите. Anser принтерите се одликуваат со доверливост и едноставност при работа, без потреба за конвенционално одржување.

 • Reiner

  Reiner е германска компанија основана 1913 година. Со преку 200 вработени константно работи на усовршување на производните системи за рачно кодирање и маркирање. Компанијата Reiner е во можност да Ви понуди решенија за Вашите потреби било дали да се работи за апликација која бара текст, бар код, лого или комбинација на се од наведеното.

 • Zebra

  Zebra technologies е водечки производител на решенија и опрема за мобилна аквизиција на податоци. Zebra нуди комплетни решенија за примена во производството, здравството, трговијата, транспортот, шпедицијата, а со своето широко портфолио ги задоволува и најсложените апликации. Висококвалитетни и пристапни решенија докажани во пракса кои ја олеснуваат вашата работа и ја одржуваат на високо ниво.

 • Valco Melton

  Valco Melton  е  американска  компанија  специјализирана  за  производство  на  системи  за  лепење  со  топлив  лепак.  Машините  се  одликуваат  со  оптимална  доверливост  и  потполна  контрола  на  работата.  Широката  примена  на  Valco Melton  системите  за  лепење  со  топлив  лепак  го  услови  развојот  на  дизајн  и  функционалноста  за  да  се  задоволат  потребите  на  корисниците  ширум  светот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • Comarme

  Comarme компанија со много години искуство исклучиво во производството на системи за формирање и лепење на транспортни кутии. Производството е насочено кон задоволување на најсложените потреби на корисниците што го докажуваат многубројните системи инсталирани во производствените погони ширум светот. Користењето на најквалитетни материјали и компоненти во производството на машини резултира со висока доверливост, што Comarme го поставува на лидерската позиција во областа на формирање и лепење на транспортни кутии.

 • Rotech

  Rotech е англиска компанија со преку 18 години искуство во производството на системи наменети за вложување и транспорт на производи. Со широк спектар на автоматизирани системи наменети за најразлични производи во комбинација со адекватни уреди за кодирање и маркирање претставуваат решенија за широк спектар на апликации. Компактни димензии, иновации и практичност, се некои од најголемите бенефити кои ги поседуваат со инженерски пристап кон секое решение.