Производи и технологии

ЕЛМЕД во текот на повеќе од 20 годишното работењеја осигура позицијата на лидер во областа на индустрско обележување, инспекција и следење на производите. Во текот на долгогодишниот развој на компанијата во своето работење вклучуваме производство на самолепливи етикети, проектирање и изведба на наменски транспортни системи и опрема, како и изведба на специјални инжинерски проекти. Следејќи ги потребите на пазарот, своето работење го проширивме и со проектирање и изработка на интегрирани софтверски решенија од областа на индустриското производство и магацинско работење. Медицински производи.


Производи и технологии од нашата програма