Loma

Метал детектори и X-Ray инспекциски системи

LOMA systems е водечки сведски произведувач на системи за инспекција на контаминација во производите

LOMA systems ги снабдува индустриските производители за преработка и пакување на храна со опрема за детекција на дефектни и контаминирани производи и отстранување на истите, со што во исто време на корисниците им се олеснува ускладувањето со интернационалните стандарди за безбедност на храната, прописите за тежина и кодексот во малопродажбата.

LOMA systems со своето 40 годишно искуство ви нуди целосно решение за вашите потреби од сигурна инспекција на производите со употреба на уредите како што се метал детектор, проточна вага, X-Ray систем и комбинираните системи. Благодарение на долгогодишното искуство LOMA производите се синоним за сигурност, издржливост и максимална искористеност на времето за работа.Системи за детектрирање на контаминирани производи: