TELESIS – иглично обележување

Системи за обележување на делови

Dot Peen и Scribe обележување – од 1971 година.

Ваш извор на решенија за идентификација на производите

Telesis е светски лидер во идентификација на производите и технологии за обработување. Telesis обезбедува широк опсег на брзи и сигурни системи за трајно, програмибилно, PinStamp и TeleScribe обележување. Сите Telesis ситеми – било дали стандардни или наменски дизајнирани, се поддржани од страна на глобалната мрежа на стручна продажна поддршка и сервисни професионалци.

 

Машини за иглично обележување

Потполно програмибилни PinStamp системи за маркирање, со една или повеќе игли, се базирани на оригинално и патентирано Telesis дизајнирана “Пливачка игла”. Пневматски водена и враќана метална игла, трајно обележува површина со точкаста или карактери со континуални линии – дури и логоа, графици или 2D кодови.

Поради тоа што иглата за маркирање “плива”на константен погон со воздушен притисок, површиниските нерамнини дури и до 6 mm – лесно и без проблеми се надминуваат. Telesis произведува широк спектар на системи за иглично обележување, кои со сигурност можат да обезбедат доверливо решение за било која апликација на трајно обележување на метали.

 

Маркирање на континуирани карактери

TeleScribe системите за маркирање, при ниско ниво на бучава, врежуваат карактери со висок квалитет и континуирани линии на различни типови на метали, од пластика до високојаглеродни челици.

 

Решенија за основни апликации на обележување

Останатите системи за иглично обележување ја вклучуваат и BenchMark серијата – ценовно поволна со варијанти – фиксни или мобилни обележувачи. Telesis системите обезбедуваат ефикасно, автоматизирано обележување за широк спектар на индустриски производи.