Print & Apply етикетирање

Флексибилно во задоволување на сите Ваши потреби при принтањето на етикети

М–серија

Print&Apply системите од M-серијата за принтање и автоматско аплицирање на етикети го осигуруваат исполнувањето на сите индустриски потреби во поглед на следливоста, обележувањето и идентификацијата на производите, транспортните пакувања и палетите.

М- серијата е модуларна. Во својата стандардна конфигурација ги исполнува сите најчести потреби, а може да се приспособи и за многу специфични апликации.

Вашата М-серија се состои од најефикасен принтер, глава за принтање и потрошен материјал за Вашата производна линија.

Конфигурацијата на секоја М-серија овозможува:

 • Принтање на фиксни и варијабилни податоци во реално време, бар кодови, текстови и слики,
 • Прецизно позиционирање на исписот и апликација на етикети, дури и при големи брзини,
 • Опционално интегриран скенер за верификација на бар кодови со цел обезбедување на квалитет на исписот и позиционирање на етикетите,
 • Интелегентно и едноставно управување на податоците со централизирана контрола и едноставно конекција со база на податоци,
 • Долгиот животен век на главата за принтање гарантира висок квалитет на исписот, без грешки во долг временски период,
 • Брза замена на потрошниот материјал е овозможена со квалитетен дизајн и едноставен за употреба – графични дисплеј,
 • Domino гаранција за квалитет на производот и услугите во заедништво со специјализиран сервисен тим Ви се на услуга Вам.

Сите конфигурации на М-серијата се во склад со тековните потреби и регулативи и предвидените идни промени:

Одпринтаните кодови се во склад со GS1 стандардите и дополнително обезбедуваат идентификација на логистичките единици – палети или пакети. Исто така се во склад и со ANSI стандардите и SSCC (единствен сериски број на палета) кодирањето.

Флексибилните, робустни, доверливи и компактни системи од М-серијата за принтање и аплицирање на етикети, обезбедуваат идентификација и следливост на вашите производи и ги исполнуваат потребите на логистичките ланци во производните услови.

Клучни предности:

 • Висок квалитет на исписот и прецизност при апликација на етикети со опција за автоматска верификација,
 • Високата ефикасност и модуларност на овие системи за принтање/етикетирање овозможува секој корисник да ги искористи сите предности на конфигурациите со високи перформанси,
 • Брзата и лесна интеграција овозможена е со компактноста на опремата, како и едноставна употреба благодарение на дизајнот кој е корисничниот ориентиран,
 • Во склад со потребите и стандардите за следливост од производството низ комплетен логистички ланец.