Рачни инк џет принтери

Елмед во својата програма нуди производи кои се дизајнирани да бидат флексибилни, преносни, лесни а да и понатаму го задржат квалитетот каков што се очекува. Веруваме дека ќе увидите дека производите од оваа група ги задоволуваат потребите за обележување на производите на различни подлоги, вклучувајќи пластика, метал, фолија, хартија и дека ќе пронајдете производ кој ги задоволува вашите потреби.