Пакување

Модерните индустриски постројки не можат да се замислат без автоматизирани линии на пакување. Секој тип на автоматизација директно влијае на зголемување на ефикасноста на производството. Во склад со најновите светски трендови и потреби за автоматизација на линиите за пакување, ЕЛМЕД овозможува широк спектар на индустриски решенија за формирање и лепење на транспортни кутии.