Логистички етикети

Во склад со Вашите потреби во можност сме да Ви понудиме две категории на логистички (бланко) етикети, термал трансфер и директ термал етикети. Двете категории имаат примена во производните и непроизводните компании во зависност од потребата на корисникот.