Politika privatnosti

Ovom internet stranicom www.elmedint.com upravlja Elmed d.o.o., JNA 166, 21235 Temerin.

Za sve pojave termina „naš“, „nas“, „mi“ ili „kompanija“ u okviru ove politike i u okviru opt-in obaveštenja se smatra da upućuju na Elmed d.o.o.

Elmed d.o.o. je posvećen očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.elmedint.com i zaštiti svih ličnih informacija koje nam možete poslati.

Ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima obezbeđujemo da bismo Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo sa bilo kojim ličnim informacijama koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije Vi potvrđujete da prihvatate naše Obaveštenje o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima. Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

I. ŠTA SU LIČNE INFORMACIJE?

Lične informacije su informacije o pojedincu koga je moguće identifikovatii, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

1. Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi možete da posetite ovu internet stranicu, a da nam ne kažete ko ste, niti da nam otkrijete neku informaciju o sebi. Naši web serveri prikupljaju nazive domena, ne e-mail adrese posetilaca. Pored toga, postoje i delovi ove internet stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije za neku konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se registrujete na našu internet stranicu.

To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo mogu da obuhvate Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, broj faksa ili e-mail adresu. Niste u obavezi da nam šaljete dodatne informacije koje tražimo, a one nisu neophodne da bismo Vam pružili usluge koje ste zahtevali. Možemo i da prikupljamo informacije o Vama preko elektronske pošte ili dopisa koje nam šaljete, koje mogu sadržati i lične podatke koje ne želimo ili ne planiramo da prikupljamo, kao na primer radno mesto kod poslodavca ukoliko nas kontaktirate preko službene e-mail adrese.

2. Upotreba prikupljenih informacija

Informacije o nazivu domena koje prikupljamo se ne koriste za Vašu ličnu identifikaciju već se sakupljaju da bismo odredili broj poseta, prosečno vreme provedeno na internet stranici, pregledane stranice itd. Te informacije koristimo da procenimo korišćenje naše internet stranice i poboljšamo njen sadržaj.

Kada prikupljamo ostale lične informacije od Vas uz Vašu saglasnost, kao što su ime i prezime i e-mail adresa (na primer upotrebom online obrazaca ili preko elektronske pošte), mi Vas u principu obaveštavamo u vreme prikupljanja podataka o tome kako ćemo koristiti te lične informacije. Lične informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:

  • Odgovor na Vaše upite ili obrada Vaših zahteva koji se odnose na Vaše informacije
  • Pružanje i personalizacija naših usluga
  • Ako u budućnosti ne budete želeli da Vas kontaktiramo, obavestite nas.

3. Korisnici koji imaju 16 godina i mlađi

Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete bilo kakve lične informacije. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

II. OTKRIVANJE INFORMACIJA

Informacije koje nam šaljete će se čuvati na serveru u Srbiji i moći će da im pristupi ili će se možda proslediti našem osoblju koje radi van Srbije i trećim licima, poslovnim partnerima, državnim organima i organima za sprovođenje zakona, pravnim sledbenicima naše kompanije i dobavljačima koje angažujemo za obradu informacija u naše ime, od kojih se neki možda nalaze i van Evropskog ekonomskog prostora, koji rade za nas u svrhe postavljene u ovoj politici ili druge svrhe koje Vi odobravate.

Međutim, da bismo Vam obezbeđivali naše proizvode i usluge, možda ćemo morati da podelimo Vaše lične informacije sa drugim kompanijama u okviru Elmed d.o.o. kompanije i/ili sa pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam prosledite lične informacije, to znači da ste saglasni sa takvim otkrivanjem informacija.

Elmed d.o.o. posluje sa zemljama u okruženju, možda ćemo želeti da prenesemo Vaše informacije i u druge države. Međutim, dok su pod našom kontrolom, uvek nastojimo da Vaše lične informacije imaju isti nivo zaštite i nastojanje da budu bezbedne i da se koriste samo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorenu svrhu(e).

Sva gorepomenuta lica obrađuju informacije, ispunjavaju i isporučuju porudžbine i pružaju usluge podrške u naše ime. Možda ćemo proslediti prikupljene informacije o upotrebi naše internet stranice trećim licima ali to neće obuhvatiti informacije koje se mogu koristiti za Vašu identifikaciju.

Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

III. KOLAČIĆI

Ova internet stranica koristi kolačiće kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika na našoj internet stranici. Oni nam pomažu da Vam omogućimo dobro iskustvo prilikom pretraživanja naše internet stranice, a omogućava nam i da poboljšamo svoju internet stranicu.

Serverima koji se nalaze u okviru Elmed d.o.o., upravljaju pružaoci usluga trećih lica (koji se možda nalaze van Evropskog ekonomskog prostora (EEA)) automatski evidentiraju podatke o Vašoj poseti na ovu internet stranicu na osnovu Vaše IP adrese.

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo na Vašem pretraživaču i hard disku Vašeg računara. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na hard disk Vašeg računara.

1. Kolačići učinkovitosti:

Ovi kolačići prikupljaju informacije kako bismo bili u mogućnosti da poboljšavamo internet stranicu.

__utma prati broj poseta svakog korisnika i vreme prve, prethodne i trenutne posete (verovatno delimično i zbog duple provere)

__utmb se koriste za praćenje vremena provedenog na internet stranici – kada poseta i počinje i kada se otprilike završava

__utmc se koriste za praćenje vremena provedenog na internet stranici – kada poseta i počinje i kada se otprilike završava. Brzo ističe.

__utmz prati lokaciju sa koje je posetilac došao (pregledač, ključna reč za pretragu, link)

2. Kako da deaktiviram/aktiviram kolačiće?

Imate mogućnost da prihvatate ili odbacujete kolačiće izmenom podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako deaktivirate kolačiće.

Postoji dosta načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za svoj pretraživač  ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Na primer, kada koristite Internet Explorer, možete da odete na kartice Tools/Internet options/Security i Privacy da biste prilagodili pretraživač svojim očekivanjima. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, moraćete da se postarate da svaki pretraživač bude podešen prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.

Neki moderni pretraživači imaju svojstvo da analiziraju politike o privatnosti internet stranica i da omoguće korisniku da upravlja svojim potrebama u pogledu privatnosti. To je poznato kao ‘P3P’ svojstvo (eng.Privacy Preferences Platform).

Lako možete da izbrišete bilo koji kolačić koji se nalazi u direktorijumu sa kolačićima u Vašem pretraživaču. Na primer, ako koristite Microsoft Windows Explorer:

  • otvorite ‘Windows Explorer’
  • pritisnite dugme ‘Search’ na traci sa alatima
  • ukucajte “cookie” u polje za pretragu za ‘Folders and Files’
  • odaberite ‘My Computer’ u polju ‘Look In’
  • pritisnite ‘Search Now’ dva puta pritisnuvši pronađene direktorijume
  • odaberite bilo koju datoteku sa kolačićem
  • pritisnite dugme ‘Delete’ na tastaturi

Ako ne koristite Microsoft Windows Explorer, trebalo bi da odaberete ‘cookies’ u funkciji ‘Help’ za informacije o tome gde možete da pronađete direktorijum sa kolačićima.

IV. BEZBEDNOST PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I ZADRŽAVANJE PODATAKA

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano.

V. DRUGE INTERNET STRANICE

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

VI. PRENOS PUTEM INTERNETA I ODRICANJE

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način.

Elmed d.o.o. sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

PRISTUPANJE INFORMACIJAMA I NJIHOVO AŽURIRANJE

Imate pravo da pogledate lične informacije koje posedujemo o Vama i možete od nas da tražite da izvršimo potrebne izmene da bismo obezbedili njihovu tačnost i ažuriranost. Ukoliko to želite, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt (https://www.elmedint.com/kontakt/). Po zakonu imamo pravo da naplatimo malu administrativnu taksu kako bismo pokrili troškove koje imamo obezbeđujući Vam informacije koje posedujemo o Vama.

VII. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt (https://www.elmedint.com/kontakt/) ili slanjem e-maila na [privacy@elmedint.com]. . Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima.

Poslednje ažurirano: Ova politika privatnosti je poslednji put ažurirana [aprila, 2020.].

Izmene ove politike

Povremeno proveravajte ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ove politike, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od bar 30 dana nakon izmene i, ako je prikladno, slanjem obaveštenja elektronskom poštom.