CAB

Robusna konstrukcija i visoka pouzdanost u najzatevnijim uslovima

Glavna karakteristika CAB štampača je robusna konstrukcija i visoka pouzdanost čak i u najzahtevnijim uslovima eksploatacije. Velike integracijske mogućnosti su rezultovale širokom rasprostranjenošću CAB štampača etiketa u celom svetu.

CAB

Štampači etiketa

MACH1/MACH2

Idealan za male i srednje tiraže štampe. Mogućnost thermal transfer i direct thermal štampe. MACH1 sa LCD displejem i kontrolnim opcijama dok je MACH2 sa LCD displejem u boji i navigacionim pad-om. Rezolucija štampe od 200 i 300 dpi za oba tipa štampača. Širina štampe do 119 mm. Konstrukcija od čvrste plastike sa duplim zidom za štampu u svim radnim okruženjima.

Kao takav polje primene pronalazi u:

  • Kancelarijama - štampa nalepnica sa obaveštenjima i upozorenjima, inventarne nalepnice,
  • Proizvodnji - nalepnice za gotove proizvode, transportna pakovanja, sertifikacione i test nalepnice,
  • Zdravstvu - banke krvi, nalepnice za prijem pacijenata,
  • Trgovini - nalepnice za deklaracije, nalepnice sa cenama,
  • Skladištima - nalepnice za oznake lokacija, označavanje polica,
  • Transportu/logistici - nalepnice sa adresama i brojem pošiljke, nalepnice za prijem robe,
  • Ostalo - štampa ulaznica za sportske manifestacije, bioskope, pozorišta itd.

EOS2/EOS5

Nova EOS serija dizajnirana kao kombinacija kvalitetne izrade i i funkcionalnosti uz touchscreen LCD displej za izuzetno jednostavno korišćenje. EOS2 predstavlja kompaktni štampač sa prečnikom rolne etiketa do 152mm, dok EOS5 spada u veće štampače sa prečnikom rolne etiketa do 203mm.

SQUIX/SQUIX 4 M/SQUIX 4 MT

Inovativna tehnologija ovog štampača obezbeđuje precizan otisak, jednostavno korišćenje, pouzdanu i brzu štampu. Kompaktan dizajn, izrađen u skladu sa najvišim standardima čini ovaj profesionalni štampač etiketa široko rasprostanjenim u industrijskim aplikacijama. Dizajniran sa fokusom na jednostavno korišćenje i visoku pouzdanost. Izrađen od delova visokog kvaliteta, sa velikim brojem perifernih i softverskih opcija omogućava veliki broj specifičnih rešenja za krajnjeg korisnika. Procesor velike brzine omogućava efikasnu i brzu obradu podataka i obezbeđuje brzu štampu etiketa.

SQUIX 4 M - štampač samolepljivih nalepnica sa centralno pozicioniranom štampom. Dolazi u dve varijante, basic i peel-off.

SQUIX 4 MT - za tekstilne materijale - štampač etiketa sa centralno pozicioniranom štampom i separatorom. U aplikacijama koje zahtevaju veliku toplotnu energiju, ribon se može zalepiti na tekstilnu traku nakon štampanja. Vučni valjak pouzdano odvaja traku od materijala.

A+ 

Ekstra široki A8 za označavanje paleta i buradi, do 216mm širine štampe.

XD4T 

Za dvostrano štampanje na tekstilu, kartonu, sintetici, papiru i presovanim cevima. 

XC serija

Dve in-line jedinice za štampu sa termalnim prenosom za simultano dvobojno štampanje na jednoj nalepnici. 

 


Print and apply sistemi

CAB print and apply sistemi dizajnirani su za automatizovane procese štampe u proizvodnim linijama. Različiti aplikatori omogućavaju nanošenje etikete namotavanjem, puhanjem ili nabijanjem na proizvod ili pakovanje.

HERMES Q - za štampanje etiketa i njihovo automatsko apliciranje u proizvodnji. 

HERMES Q/ HERMES+ aplikatori - za precizno nanošenje u realnom vremenu. Precizni vodič omogućava nanošenje etiketa na proizvod sa velikom tačnošću.

HERMES C - odštampajte i primenite dvobojne etikete odjednom! Hermes C je prvi sistem etiketiranja u svetu koji u jednoj operaciji štampa i primenjuje dvobojne etikete. Razvijen je i optimizovan posebno za aplikacije koje odgovaraju novom popisu Klasifikacije i Obeležavanja prema GHS.

HERMES C aplikatori - za etiketiranje u realnom vremenu na ambalaži ili proizvodima. Oznake se mogu nalepiti na proizvod sa svih strana.

SQUIX - fleksibilni štampači za industrijsku primenu. Ovi štampači uklapaju se u širok spektar industrijske primene. Nude visoku pouzdanost, a laki su i praktični za rukovanje. 

SQUIX aplikatori - u kombinaciji sa SQUIX-om predstavljaju isplativo rešenje za sve polu automatizovane printere ili za vertikalnu integraciju u liniji proizvodnje. 

AXON 1 - za označavanje epruveta ručno po principu "jedan po jedan" ili automatizovano u sistemu za obradu uzoraka. Na ovaj način, epruvete prečnika od 10mm do 35mm mogu biti obrađivati, otvarati ili zatvarati. 

AXON 2 - za pouzdano označavanje epruveta u realnom vremenu. Može raditi po principu "jedan po jedan" ili automatizovano u sistemu za obradu uzoraka. Na ovaj način, epruvete prečnika od 10mm do 17mm mogu biti obrađivati, otvarati ili zatvarati. 

PX Q - za industrijsku primenu. Zasnovan na glavnoj ploči trenutne generacije kabinskih štampača, sa moćnim procesorom.

 
Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?