UR10e Robot

Universal Robots UR10e je izuzetno svestran kolaborativni industrijski robot sa velikim opterećenjem (12.5 kg) i najvećim dosegom u toku manipulacije. Njegov doseg od 1300 mm pokriva velike površine u toku rada bez narušavanja preciznosti ili performansi korisnog opterećenja. UR10e se bavi širokim spektrom primena u održavanju mašina, paletiranju i pakovanju.

UR10e kolaborativnu automatizaciju čini dostupnom vašem preduzeću.

UR10e

UR10e KARAKTERISTIKE

  • Doseg - 1300 mm
  • Nosivost- 12.5 kg
  • Baza- Ø 190 mm
  • Težina - 33,5 kg

UPOZNAJTE UR10e

UR10e je izuzetno svestran kolaborativni industrijski robot, koji omogućava i veliko opterećenje

(12.5 kg) i veliku radnu povšinu (doseg 1300 mm) što ga čini pogodnim za širok spektar primene u održavanju mašina, paletiranju i pakovanju. UR10e je takođe u ponudi kao OEM robotski sistem
Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?