Mašine za digitalnu kolor štampu

Kombinovanje produktivnosti flekso tehnologije i fleksibilnosti digitalne štampe

N-serija

Korišćenjem piezo drop-on-demand ink jet tehnologije za štampu, baziranoj na Kyocera jet štampajućim modulima, N-serija kombinuje produktivnosti flekso tehnologije i fleksibilnosti digitalne štampe obezbeđujući unapređenu profitabilnost i smanjenje troška proizvodnje.

Obezbeđujući kvalitetne rezultate štampe pri osnovnoj rezoluciji od 600 dpi, N-serija je dizajnirana da odgovori na stalno uvećane zahteve vlasnika brenda za direktniju, personalizovanu komunikaciju sa krajnim kupcem. Ona takođe ispunjava njihove zahteve za postizanje dodatne uštede kroz povećanu efikasnost proizvodnje i smanjenje količine na magacinu i otpada.

Radom pri brzini od 75 m/min i širinom štampe od 333 mm, N-serija iznova definiše opseg poslova koji proizvođači etiketa mogu digitalno štampati. Obezbeđujući brzu promenu posla i manje proizvodne poslove tradicionalno povezane sa digitalnom tehnologijom,njena sposobnost da odštampa do 1500 m²/sat čini je takođe cenovno efektivnim rešenjem za veće proizvodne poslove. Zbog svega ovoga N-serija je posebno pogodna za varijabilne, lokalizovane aplikacije štampe etiketa, uključujući promene jezika, personalizaciju i inicijative sa specijalnim promotivnim pakovanjima.


Kako radi?

Drop On Demand (DOD) je vrsta ink jet tehnologije štampe gde se kapljice mastila izbacuju iz glave štampača samo kada je to potrebno. Kapljice se formiraju stvaranjem impulsa pritiska unutar glave štampača. Metod koji se koristi za generisanje pulsa pritiska stvara primarnu podkategoriju unutar DOD, nazvanu toplotna i piezoelektrična.

Kod piezo DOD tehnologije, piezo električni kristal prolazi kroz distorzije kada se uključi električno polje. Ova distorzija stvara puls pritiska u komori mastila unutar glave za štampu, što zauzvrat, rezultira izbacivanjem kapljice mastila iz dizne na podlogu.

Ključne prednosti:

  • najviša digitalna produktivnost,
  • najdosledniji rezultati štampe,
  • najbolji digitalni ink jet kvalitet,
  • jednostavno održavanje.

Odaberite full kolor štampa proizvod: