Piezo Drop On Demand digitalna štampa

Vrhunska svestranost

K-serija

Domino K-serija štampači koriste piezo DOD tehnologiju radi štampe na širokom spektru podloga, upotrebljavajući vodena i/ili UV mastila. Glave za štampu ovih štampača sadrže niz komora koje su ispunjene mastilom. Dovođenje elektro napona, na zidove ovih komora, izaziva distorziju i uvijanje zidova prema spolja. Ova distorzija izaziva opadanje pritiska mastila, povlačeći više mastila u komoru. Prekidom napajanja zidovi se vraćaju na početne pozicije, kapljice mastila se izbacuju kroz izabranu diznu za štampu.

Ove kapljice kreiraju tekst visoke rezolucije, bar kodove, grafiku i varijabilne podatke na širokom spektru obloženih i neobloženih medija, plastičnim karticama i etiketama.


Kako radi?

Drop on demand (DOD) je vrsta inkjet tehlogogije štampe gde se kapljice mastila izbacuju iz glave štampača samo kada je to potrebno. Kapljice se formiraju stvaranjem impulsa pritiska unutar glave štampača. Metod koji se koristi za generisanje pulsa pritiska stvara podkategoriju unutar DOD, nazvanu toplotna i piezoelektrična.

Kod piezo DOD tehnologije, piezoelektrični kristal prolazi kroz distorzije kada se uključi električno polje. Ova distorzija stvara puls pritiska u komori mastila unutar glave za štampu, što zauzvrat, rezultira izbacivanjem kapljice mastila iz dizne na podlogu.

Ključne prednosti:

  • produktivnost – radi na brzinama do 150 m/min pri rezoluciji štampe od 300 dpi,
  • superiorni kvalitet štampe se postiže kroz 500 dizni štampajući do rezolucije od 1200 dpi,
  • pouzdanost – mali broj pokretnih delova smanjuje intervencije i redukuje broj zastoja,
  • fleksibilnost – omogućava trenutnu personalizaciju ambalaže proizvoda,
  • bez-kontaktna štampa osigurava zaštitu pakovanja.

Odaberite monohromatska štampa proizvod: