Trojanlabel

MemJet tehnologija

Trojan One podržan MemJet tehnologijom, omogućava štampu kolor etiketa u visokoj rezoluciji (1600 dpi) pri brzini od 300 mm/s. Osnovna prednost je in-house štampa on-demand kolor etiketa. Ovakva revolucionarna rešenja omogućuju krajnjem korisniku nezavisnost jer može proizvesti etikete za sopstvene potrebe u željenom tiražu (u skladu sa potrebama sopstvenog tržišta i lagera), i presonalizaciju jer može kreirati etikete po sopstvenom izboru. Kao rezultat ovih benefita su niži troškovi štampe, fleksibilnost štampe, optimizacija lagera...

Trojanlabel

Industrijski robustan dizajn, vrhunska izrada od nerđajućeg čelika i aluminijuma sa fokusom na jednostavan pristup svim delovima i zameni istih bez alata. Jednostavna instalacija i podešavanje čine ovaj uređaj jedinstvenim na tržištu. 

Revolucionarni štampači etiketa ovog proizvođača konkurentni su ako je samo jedna od sledeće četiri rečenice primenljiva za Vas:

  • koristite tradicionalne termal transfer štampače za etikete i želeli biste da smanjite troškove ribona, glava za štampanje i održavanja,
  • koristitie uslužno štampane etikete štampane u malim serijama i sa više različitih dizajnerskih rešenja,
  • upotreba kolor, umesto crno belih etiketa lošeg kvaliteta bi Vam donela komercijalnu prednost na tržištu,
  • želite da smanjite zalihe i obezbedite brzu i fleksibilnu proizvodnju nalepnica pod svojom kontrolom, radi optimizacije LEAN-procesa.