Antares Vision Group

Inspekcija u industriji točenja

Antares Vision Group nudi širok spektar rešenja za inspekciju pakovanja i linijsku kontrolu u industriji hrane, pića, hemijskih, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda

Antares Vision Group oprema može da kontroliše staklena, plastična, metalna i laminirana papirna pakovanja u širokom spektru aplikacija kao što je ispitivanje boca, tegli, limenki, tuba i kartonskih pakovanja.


Rešenja za inspekciju:

 • inspekcija prazne ambalaže – staklo, metal, plastika,
 • inspekcija zatvarača i grlića pre mašine za zatvaranje,
 • inspekcija nivoa punjenja,
 • inspekcija pravilnog postavljanja zatvarača i zatvaranja posle mašine za zatvaranje,
 • kontrola vakuma/pritiska,
 • inspekcija koda na proizvodu/pakovanju,
 • inspekcija etikete – senzorska i vizuelna,
 • potpuna inspekcija pakovanja.

Rešenja za nadgledanje i procesnu kontrolu:

 • nadgledanje ventila punilice,
 • nadgledanje zatvaračice,
 • nadgledanje etiketiranja,
 • Quality Control Station – inspekcija posle zatvaračice/punilice (QCS120).


Odaberite IIT proizvod: