Inspekcija zatvaranja

Inspekcija pre zatvaranja

Sistem automatskog nadgledanja ispituje čepove i zatvarače pre samog procesa zatvaranja. Sistem za inspekciju čepova, QT720-VA će otkriti deformisane, oštećene i nedostajuće preformirane zatvarače, greške u prečniku i druge defekte pre nego što je zatvarač apliciran na pakovanje. Ova tehnologija je veoma efikasna u detektovanju grešaka kod 1881 zatvarača koji se koriste u PET industriji pića.

 

Inspekcija zatvaranja

Inspekcija posle zatvaranja

Sistem automatskog nadgledanja se koristi da ispita zatvarače i čepove posle procesa zatvaranja. Sistem za ispitivanje, IT700-VA će izvršiti inspekciju visine zatvarača, nedostajanja ili oštećenja sigurnosnog prstena po apliciranju zatvarača na ambalažu. IT700-VA takođe može da uoči nedostajanje preformiranog dela na zatvaraču kao i njegovo oštećenje. Ova aplikacija može da uoči minimalna odstupanja u visini zatvarača nezavisno od orijentacije pakovanja. Senzorska rešenja se takođe mogu koristiti za otkrivanje nedostajućeg zatvarača, višeg i nakrivljenog zatvarača, tamo gde se zahteva detekcija većih odstupanja. Sistemi za monitoring zatvarača imaju mogućnost da nadgledaju efikasnost svakog pojedinačnog zatvaranja.
Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?