Industrijska ink jet štampa & kodiranje

Kvalitetna industrijska ink jet štampa u jednostavnom, za upotrebu pouzdanom paketu

Ax-serija

Domino je neprikosnoveni lider u industriji kontinualnog ink jet (CIJ) obeležavanja i postavio je industrijski standard za kvalitet štampe, pouzdanost i svestranost tokom više od 30 godina postojanja.

Sa Ax-serijom ink jet štampača i organizovanom prodajom i podrškom u više od 120 zemalja, Domino je preferencijalni dobavljač mnogih OEM-ova i multinacionalnih kompanija.

Zašto upotrebljavati CIJ?

Tokom poslednjih 30 godina, kontinualna industrijska ink jet tehnologija je postala standardno rešenje za više od 90 % aplikacija. Odabir je pao na ovu vrstu tehnologije uglavnom zbog jednostavnosti instalacije i izuzetno visoke svestranosti u pogledu štampe na praktično bilo kojoj površini. Porodica ink jet štampača Domino Ax-serije se prepoznaje kao reper zbog svoje visoke pouzdanosti i jednostavnosti upotrebe.


Kako radi?

Vodeća u svetu, SureStart glava za štampu Ax-serije, sadrži generator kapljica mastila sa oscilatorom.

Ovo kreira ultrazvučne talase koji vrše pritisak na mastilo inkjet-a, razbijajući ga na pojedinačne kapljice. Kada ove kapljice prolaze između elektroda, pojedinačne kapljice se povremeno naelektrišu. Količina naelektrisanja predatog svakoj kapljici određuje koliko će svaka kapljica biti skrenuta u odnosu na mlaz kapljica koje prolaze između viskonaponskih elektroda. Ovo određuje poziciju kapljice na proizvodu.

Pozicioniranjem kapljica sa veoma malim međusobnim rastojanjem, mnoštvo karaktera i oznaka se štampaju na proizvod prilikom njegovog prolaska pored glave štampača. Kapljice mastila koje nisu pomerene iz mlaza, vraćaju se na ponovnu cirkulaciju kako bi se ponovio proces. Ova veoma efikasna upotreba mastila ink jet-a omogućava štampu mnogo miliona znakova sa jednim litrom mastila.

Ključne prednosti:

Domino industrijski ink jet štampači mogu štampati tekst i grafike jednostavne za prepoznavanje i čitanje, kako bi omogućili identifikaciju proizvoda na površinama od stakla, plastike, metala i gume. Oni nude širok spektar pogodnosti:

  • velika brzina štampe koja drži korak sa najbržim proizvodnim okruženjima,
  • bez kontaktna štampa koja omogućava kodiranje neravnih i fleksibilnih površina,
  • superiorna tehnologija glave za štampu pruža bolji plasman kapljica i bolji kvalitet štampe,
  • automatsko samostalno čišćenje glave za štampu. Ovo je garancija nesmetanog rada mlaznice za štampu, čak i na čestim start-stop proizvodnim linijama.


Odaberite CIJ proizvod: