Domino Cloud

Maksimalno iskorišćenje vremena rada A-serije zahvaljujući daljinskom pristupu

U svakom poslu teži se maksimalnom iskorišćenju postojećih resursa. Domino Vam pomaže da zaštitite svoje proizvode i održite maksimalno iskorišćenje proizvodne linije - smanjivanjem vremena zastoja, smanjivanjem troškova servisiranja i povećanjem efikasnosti od same pripreme proizvoda do paletizacije pomoću Domino Cloud interfejsa. Domino Cloud je deo SafeGuard servisa i paketa podrške i pruža sveobuhvatnu zaštitu za Vaš kontinualni inkjet štampač (Ax i i-Tech serije), pomažući Vam da na taj način izbegnete ili rešite probleme pomoću daljinske dijagnostike, upozorenja o događajima i upozorenja putem elektronske pošte.

Domino Cloud

Povećajte produktivnost

Bićete upozoreni kada se otkriju greške u radu ili je nizak nivo tekućina za postizanje maksimalnog vremenskog perioda u proizvodnoj liniji.

Povećajte upotrebljivost i efikasnost

Statistike u štampanoj formi su lako dostupne i razumljive za analiziranje i kontrolu efikasnosti opreme (OEE).

Bezbrižno u svakom trenutku

Možete imati potpuno poverenje da Vaš štampač radi bez grešaka i lako možete pristupiti informacijama o učinku štampača sa udaljene lokacije.Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?