PinStamp

Dot Peen sistemi za obeležavanje

Potpuno programabilni PinStamp sistemi za markiranje sa jednom ili više igala su bazirani na originalnom Telesis patentiranom sistemu ’’plivajuće igle’’

Pneumatski pogonjena i vraćana metalna igla trajno ispisuje oznake na podlogu koja se obeležava, bilo sa tačkastim ili karakterima kontinualnih linija – čak i logoima, graficima ili 2D kodovima.

PinStamp obeleživači

Pošto igla za markiranje ’’pliva’’ na konstantnom pogonskom i povratnom vazdušnom pritisku, površinske neravnine čak i do 6 mm se lako i bez problema prevazilaze.

Pošto je snaga markiranja kontrolisana vazdušnim pritiskom, označavanje proizvoda se može ’’prilagođavati’’ tako da odgovara skoro svakoj aplikaciji. Telesis proizvodi  preko 10 različitih tipova prilagodljivih Pinstamp modela. Oni su veoma isplativi u širokom spektru aplikacija, bilo kao samostalna mašina ili na proizvodnoj liniji.

PinStamp modeli:

Integrisani/Stacionarni PinStamp sistemi

Telesisovi prilagodljivi PinStamp sistemi su veoma fleksibilni i mogu da se koriste u širokom spektru aplikacija od stacionarnog sistema do automatskog on-line markiranja na brzim proizvodnim linijama.

Ručni PinStamp sistemi

Sistemi koji su dizajnirani prevashodno za aplikacije gde je potrebno prenosivo i efikasno rešenje za markiranje. Takođe, mogu da rade i na linijama ili kao stacionarno rešenje zbog svoje prilagodljivosti i kompaktne veličine.

Specijalni PinStamp sistemi

Telesis specijalni PinStamp sistemi su izuzetno fleksibilni i namenski se razvijaju radi zadovoljenja širokog spektra zahteva kupaca za specijalnim aplikacijama trajnog obeležavanja metala.Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?