Print & Apply etiketiranje

Fleksibilna u zadovoljenju svih Vaših potreba u štampi etiketa

M-serija

Print&Apply sistemi M-serije za štampanje i automatsko apliciranje etiketa osiguravaju ispunjenje svih industrijskih zahteva u pogledu sledljivosti, obeležavanja i identifikacije proizvoda, transportnih pakovanja i paleta.

M-serija je modularna. U svojoj standardnoj konfiguraciji ispunjava sve najčešće zahteve, a može se prilagoditi i za vrlo specifične aplikacije.

Vaša M-serija sadrži najefikasniji štampač, glavu za štampanje i potrošni materijal za Vašu proizvodnu liniju.

Konfiguracija svake M-serije omogućava:

 • Štampa fiksnih i varijabilnih podataka u realnom vremenu, bar kodova, teksta i slika,
 •  Precizno pozicioniranje štampe i aplikacije etikete, čak i pri velikim brzinama,
 • Opciono integrisan skener za verifikaciju bar koda u cilju obezbeđivanja kvaliteta štampe i pozicioniranja etikete,
 • Inteligentno i jednostavno upravljanje podacima sa centralizovanom kontrolom i jednostavnom konekcijom sa bazom podataka,
 • Dug životni vek glave za štampanje garantuje visok kvalitet štampe, bez grešaka u  dugom vremenskom periodu,
 • Brza zamena potrošnog materijala omogućena je kvalitetnim diznajnom i jednostavnim za upotrebu, grafičkim displejom,
 • Domino garancija kvaliteta proizvoda i usluga u sprezi sa specijalizovanim servisnim timom vama su na usluzi.

Kako radi?

Radne izvedbe

Direkt termal ili termal transfer štampači sa mogućnošću izvedbe leve ili desne ruke.

4 osnovna načina za aplikaciju etiketa

Blow (duvanje)
Brzo, jednostavno i lako.
Vrlo ograničena distanca.
Nije veoma precizno.

Tamp (nabijanje)
Najčešća aplikacija.
Pogodna za većinu aplikacija.
Fleksibilna distanca, precizno.

Tamp and Blow (duvanje i nabijanje)
Duvanje vazduha potpomaže.
prijanjanje etiketa.
Takođe i za neravne površine.

Wipe (namazivanje)
Najbolji način za aplikaciju.
dugačkih etiketa.


Sve konfiguracije M-serije u skladu sa tekućim zahtevima i regulativama i predviđenim budućim promenama:

Odštampani kodovi su u skladu sa GS1 standardima i dodatno obezbeđuju identifikaciju logističkih jedinica - paleta ili paketa. Takođe su u skladu i sa ANSI standardima i SSCC (jedinstveni serijski broj palete) kodiranjem.

Fleksibilni, robustni, pouzdani i kompaktni sistemi M-serije za štampanje i apliciranje etiketa, obezbediće identifikaciju i sledljivost vaših proizvoda i ispuniti zahteve logističkih lanaca u proizvodnim uslovima.

Ključne prednosti:

 • Visok kvalitet koda i preciznost aplikacije etikete sa opcijom automatske verifikacije,
 • Visoka efikasnost i modularnost ovih sistema za štampanje/etiketiranje omogućavaju svakom korisniku da iskoristi sve prednosti konfiguracije visokih performansi,
 • Brza i laka integracija omogućena je kompaktnošću opreme, kao i jednostavna upotreba zahvaljujući korisnički orijentisanom dizajnu,
 • U skladu sa zahtevima i standardima o sledljivosti od proizvodnje kroz kompletan logistički lanac.

Odaberite Print & Apply sistemi proizvod: