M-serija

Fleksibilna u zadovoljenju svih Vaših potreba za štampom etiketa

Štampa i aplikacija etiketa

Posebno namenjena za identifikaciju i etiketiranje jediničnih i zbirnih pakovanja na proizvodnoj liniji

Ovakvi sistemi za štampanje/etiketiranje, jednostavno se integrišu na proizvodne linije zahvaljujući svojoj kompaktnosti i modularnosti, bila to nova instalacija ili zamena postojeće opreme.

M-serija

Etikete različitih dimenzija mogu se aplicirati i na 2 ili 3 različite strane proizvoda: od napred, od nazad ili sa strane.

Print&Apply etiketirke Domino M-serije su potpuno modularna rešenja koja uspešno odgovaraju na mnoge različite zahteve današnjih proizvođača. Obezbeđujući preciznu informaciju i pozicioniranje etikete, bez uticaja na brzinu proizvodne linije, osigurava maksimalnu produktivnost, fleksibilnost i profitabilnost.

Aplikatori

Paleta standardnih Blow, Tamp, Tamp and Blow i Wipe aplikatora su kombinovani sa širokim spektrom tipova štampača radi stvaranja optimalnog rešenja.


Ključne prednosti:

  • Pomoću  povezivanja i potpune integracije u proizvodnu liniju, osigurava održavanje efikasnosti linije, etikete se mogu aplicirati kako na proizvode koji se kreću tako i na stacionarne proizvode,
  • Smanjenje grešaka – jednostavan odabir etikete za M-Seriju osigurava nezavisnost operatera,
  • Maksimalna proizvodnja – jednostavnost i robustnost M-Serije osiguravaju efikasnost linije,
  • Kodovi u skladu sa GS1 – štampa bar kodova, teksta i grafike visoke rezolucije osigurava usaglašenost u lancu snabdevanja,
  • Brza promena – jednostavna putanja ribona i etiketa osiguravaju brzu zamenu potrošnog materijala,
  • Opcioni senzori za uzbunu operatera kada je nizak nivo ribona ili etiketa,
  • Fleksibilnost – M-Serija može aplicirati etikete Blow, Tamp, Tamp-Blow ili Wipe opcijama za aplikaciju, varijante sa levom ili desnom rukom radi obezbeđenja optimalnog rešenja. Kao dodatak jedinstveni dizajn podloge za tamp aplikatore osigurava aplikaciju širokog spektra različitih etiketa korišćenjem istog aplikatora.

Gde se može aplicirati etiketa:
Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?