M230i-P

Pouzdano automatizovano rešenje za obeležavanje paleta

Integrisani sistemi za obeležavanje paleta

Print and apply etiketirke Domino M-serije su idealno rešenje za obezbeđivanje logističke sledljivosti paleta u vašem magacinu i kroz kompletan distribucioni lanac

M230i-P150 nudi robusno, fleksibilno i automatizovano rešenje za završni korak vašeg proizvodnog procesa - štampanje i nanošenje jedne ili više etiketa na paletu, sa savršeno čitljivim informacijama koje omogućavaju efikasno rukovanje na putu do krajnjeg odredišta.

Sa svojim inovativnim dizajnom, koji omogućava označavanje jedne, dve ili tri strane palete, možete biti sigurni da su uzete u obzir sve bezbednosne karakteristike i aspekti prilagođeni rukovaocu.

 

Obeležavanje paleta

Ormarić će vašoj etiketirki paleta pružiti maksimalnu zaštitu u često surovom okruženju na kraju proizvodne linije i produžiti životni vek proizvoda, dajući vam isplativu opremu za obeležavanje paleta dugi niz godina.

GS1 usaglašenost

Nezavisno od toga da li želite da aplicirate:

  • paletnu etiketu (skladištenje)
  • transportnu etiketu (Standardnu Internacionalnu Logističku Etiketu - STILL)
  • etiketu za prodavnice i kranjeg kupca

sve vaše logističke jedinice imaće jednu ili više čitljivih i savršeno primenjenih GS1 oznaka koje sadrže serijski broj kontejnera za isporuku (SSCC), osiguravajući sledljivost i praćenje vaše robe.

 paletno obeležavanje

Ključne prednosti:

  • Potpuno automatizovan sistem sa najvišim nivom pouzdanosti,
  • Visok nivo integracijskih mogućnosti sistema sa različitim informacionim sistemima kupca,
  • Visok kvalitet štampe u skladu sa GS1 standardima,
  • Mnoštvo dodatnih opcija za unapređenje pouzdanosti i jednostavnosti u radu,
  • Jednostavnost i robustnost M-serije osiguravaju efikasnost linije,
  • Brza zamena potrošnog materijala – minimizirano održavanje.

Integracija osigurava sledljivost etiketa

Integrisanjem paletne etiketirke u ERP sistem vaše kompanije, možete garantovati sledljivost tokom čitavog procesa praćenja robe.

Za vaš potpuni mir, nudimo originalni Domino potrošni materijal. Dizajniran i razvijen posebno za Domino štampače, kako bi se povećao kvalitet štampe i značajno smanjio neplaniran zastoj.


Opis nalepnice na etiketi

GS1 logistička etiketa sastoji se iz tri sekcije. Gornja sekcija etikete sadrži informacije slobodnog formata, a proizvođač etikete može da je koristiti u bilo koju svrhu; srednja sekcija sadrži čoveku čitljivu interpretaciju GS1 podataka prikazanih bar kodovima koji zauzimaju prostor u okviru najniže sekcije logističke etikete. U donjoj sekciji etikete nalaze se GS1-128 bar kodovi koji sadrže sve podatke iz srednjeg dela.

Ukoliko postoji potreba za većom količinom podataka, preporučuje se primena A5 (148 mm x 210 mm) paletne etikete.

 

Položaj nalepnica na paleti

Na paletu se postavljaju po dve identične etikete, po jednu na kraćoj, a drugu na dužoj strani palete.

Na paletama bi se etikete postavljale tako da bar kodovi budu na visini između 400 mm i 800 mm od osnove palete, i ne bliže od 50 mm od vertikalne ivice palete.Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?