V-serija i-Tech

Jednostavan korak ka performansama i vrednosti

V230i

Digitalna TTO tehnologija opšte namene sa smanjenim troškovima eksploatacije

Za razliku od ostalih TTO kodera, Domino V230i koristi inteligentnu tehnologiju da izađe u susret vašim zahtevima u vezi obeležavanja, a u isto vreme zadržava jednostavnost rada i smanjuje vaše troškove koliko god je to moguće. V230i je konstruisan tako da staje u većinu postojećih TTO nosača koristeći jednostavan adapter i kompatibilan je sa drugim sistemima za kreiranje etiketa/poruka. Ovo znači da možete iskoristiti sve prednosti V230i jednostavnim menjanjem vašeg starog, manje rentabilnog i efikasnog printera sa minimalnim troškom instalacije i izmenama.

V230i

Sa opcijom dve širine glave za štampu i mogućnosti štampe 6 otisaka u sekundi u koračnom modu ili pri brzini podloge od 750 mm/s u kontinualnom modu, V230i će zadovoljiti većinu zahteva za kodiranjem i omogućiti lak i jednostavan rad kroz naš korisnički interfejs QuickStep.

Manji troškovi rada

Omogućeni su i-Tech pogonom ribona koji eliminiše zastoje vezane za pucanja ribona i obezbeđuje najmanju potrošnju ribona. Upotreba ribon kasete dodatno smanjuje trajanje zastoja povećanjem brzine zamene ribona.


Ključne prednosti:

  • Smanjuje vaše ukupne troškove eksploatacije (TCO) – povećana efikasnost upotrebom ribona od 770 m dužine, do 60 % uštede ribona u „ekonomičnom modu“ i i-Tech tehnologija ’’plešuće ruke’’,
  • Kaseta sa ribonom za jednostavniju zamenu ribona,
  • Jednostavna instalacija/zamena – standardna veličina omogućuje upotrebu postojećih nosača. Ne koristi eksterni vazduh. Kompatibilno rešenje sa sistemima za kreiranje etiketa/poruka,
  • Nije mu neophodan namenski kontroler. Kontrolišite i više štampača preko jednog kontrolera ili pomoću PC interfejsa koji je projektovan da izađe u susret vašim zahtevima vezanim za rad i kontrolu uređaja, smanji zastoje na proizvodnoj liniji ili jednostavno smanji kapitalne troškove,
  • Pogodan za male i srednje prostore za štampu jer koristi 32 mm ili 53 mm široku glavu za štampu,
  • Vodeći korisnički interfejs na tržištu (QuickStep) obezbeđuje jednostavnost u radu i smanjuje greške i zastoje,
  • Koračno i kontinualno obeležavanje u jednom štampaču,
  • Širok spektar Domino ribona za sve Vaše potrebe.

Modeli:

  • V230i (32 mm) – omogućava maksimalnu širinu štampe od 32 mm,
  • V230i (53 mm) – omogućava maksimalnu širinu štampe od 53 mm.Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?