Logistika

U skladu sa našom misijom i vizijom, i željom da unapredimo naše poslovanje, delatnost širimo na pružanje logističkih usluga u okviru proizvodnih pogona i magacinskih skladišta. Adekvatna organizacija proizvodnih i skladišnih procesa dovodi do mogućnosti kontrole zaliha, kao i do optimizacije ljudskih resursa i prostora, čineći opštu efikasnost cele kompanije značajno većom.


Elmed Logistic