CNC mašina za obradu metala

Usluge mašinske obrade metala na CNC mašinama

Mašinska obrada metala

CNC obrada je proizvodni postupak gde se sirovi materijal uklanja raznim preciznim alatima za rezanje kako bi se napravio željeni deo ili proizvod. Napredni softver se koristi za kontrolu opreme u skladu sa specifikacijama vašeg 3D dizajna ili dizajna koji za vas izrađuju naši inženjeri na osnovu instrukcija. Naš tim inženjera i operatera programira opremu za optimizaciju vremena sečenja, završne obrade i krajnje tolerancije u skladu sa vašim zahtevima.

Koristimo napredni softver za kontrolu opreme u skladu sa specifikacijama 3D dizajna koji izrađuju naši inženjeri prema vašim instrukcijama.

Izrada delova u celosti i komponenti kao i obrada-dorada postojećih delova vrši se na troosnim CNC obradnim centrima marke HAAS.

Naše razvojno odelenje izrađuje komponente

  • Struganjem i
  • Glodanjem

Struganje i glodanje izrađujemo na legurama čelika, aluminijumu, mesingu, bronzi, bakru, industrijskoj plastici…

CNC mašinsku obradu vršimo na osnovu dokumentacije klijenta i procene mogućnosti obrade na mašini.

Struganje predstavlja postupak gde se skidanjem strugotine dobijaju cilindrične površine ako je struganje uzdužno, i ravne površine ako je struganje poprečno.

Obrada struganjem je postupak obrade materijala prvenstveno rotacionih delova (vijaka, navrtki, osovina, vratila, čaura, remenica, ...).

Struganje se može podeliti na:

  • unutrašnje i spoljašnje
  • aksijalno i radijalno

Za svaki od ovih tipova potrebno je koristiti odgovarajući alat.

Uslužno struganje izrađujemo sa više različitih materijala, kao što su legure čelika,nerdjajući čelici aluminijuma, mesing, bronza, industrijska plastika, itd.

Možemo obrađivati:

  • šipke (okrugle, pravougaone i šestugaone)
  • cevi (okrugle i profile)

Obrada glodanjem je postupak obrade ravnih površina, žljebova, profilisanih kontura, površina specijalnog i složenog oblika.

Osnovne operacije u obradi glodanjem su obrada:

1. ravnih površina

2. krivolinijskih kontura

3. površina specijalnog oblika

4. površina složenog oblika

Obrada ravnih površina je obrada horizontalnih, vertikalnih ili nagnutih površina, izrada kanala i žljebova na ravnim i cilindričnim površinama (žljebova za klin), usecanje i odsecanje, obrada stepenastih površina i sl.

Obrada krivolinijskih kontura je obrada profilisanih površina, ispupčenja, udubljenja, zaobljenja, zavojnih žljebova, složenih kontura i sl.

Izrada i obrada površina specijalnog oblika glodanjem je izrada T - žljebova, profila prizmi, žljebova u vidu ″lastinog repa″, površina sa vedim brojem stepenica, pravolinijskih i krivolinijskih žljebova itd. 

Za sve detaljnije informacije o CNC mašini pošaljite email na: CNC@elmedint.com ili nas pozovite na broj telefona: +38121 84 47 67


HAAS VF2YT GLODALICA

HAAS VF2YT je troosna vertikalna glodalica projektovana za izradu kalupa sa maksimalnim brojem obrtaja od 8100 rpm.

Karakteristika koja predstavlja najveću prednost ove mašine jeste mogućnost zadržavanja preciznosti i tokom dužih perioda obrade, takođe i u kraćim ciklusima serijske proizvodnje.

Glodalica poseduje LCD monitor od 15 inča, 1 GB interne memorije, USB port i mogućnost skladištenja rashladne tečnosti (emulzije) od 208 litara.

HAAS CNC TL2 STRUG

CNC strug serije TL2 sa maksimalnim prečnikom struganja od 406mm, maksimalne dužine struganja od 1219mm i maksimalnom brzinom obrtaja od 1800rpm.