LoupeCode

LoupeCode je softverska aplikacija za automatsko obeležavanje zbirnog pakovanja i paleta po GS1 standardu i pripremu za dalju Loupe WMS obradu. Softver služi za automatsko generisanje podataka vezanih za etiketu logističkih jedninca, kao i slanje podataka štampaču uz integraciju sa sistemima za pakovanje. Poseduje mogućnost arhiviranja svih podataka poslatih štampaču u željenom formatu (poruka, datum, vreme, korisnik...). Takođe, poseduje mogućnost generisanja izveštaja vezanih za predaju zbirnih paketa i paleta magacinu i svih podataka slatih u okviru etikete za zbirno pakovanje.

LoupeCode

LoupeCode je sistem koji podržava različite koncepte obeležavanja proizvoda  (automatsko, manualno) i različite stepene automatizacije tih operacija. Rad sa različitim vrstama pakovanja podržava rad (obeležavanje i evidenciju) različitih pakovanja roba (kutije, sanduci, gajbe, palete i slično). Svaka od ovih vrsta pakovanja može biti obeležena na način prilagođen vrsti pakovanja i u skladu sa preporukama GS1 organizacije.

LoupeCode sistem omogućava kontrolu obeležavanja prema radnim mestima i/ili logističkim pakovanjima. Na taj način moguće je pokriti čitav spektar zahteva različitih vrsta pakovanja i radnih mesta proizvodnih i/ili skladišnih pogona. Kontrola evidencije i obeležavanja daje mogućnost upravljanja posebnim vrstama i oblicima etiketiranja pakovanja, kao što su npr. transportna pakovanja, palete, dok distribucija prema radnim mestima daje mogućnost obeležavanja na mestu zbivanja događaja vezanih za robu (ulaz, izlaz, proizvodnja).


Možda ste zainteresovani za sledeće proizvode?