Doživotno praćenje alkoholnih proizvoda sa sistemom za sledljivost

Potrošači traže sve više informacija o proizvodima zbog povećane svesti o sastojcima i robnim markama. Kao rezultat toga, industrija pića sada ne treba samo da garantuje poreklo proizvoda, već i daje detalje o proizvodnji kako bi postala održivija i poželjnija novoj generaciji potrošača.


Track & Trace je alat za upravljanje rizikom koji omogućava doživotno praćenje proizvoda pića omogućavajući povlačenje proizvoda koji su identifikovani kao nesigurni.
Veliki izazov danas je ući u novu paradigmu gde je ključna reč serializacija, što znači praćenje svakog proizvoda i stvaranje „lične karte“ za svaku jedinicu.


Možemo obezbediti praćenje proizvoda pića doživotno pomoću rešenja Track & Trace. Uz stručnost i tehnološko znanje iz drugih industrija, naša rešenja mogu se primeniti na proizvode pića.