Sledljivost alkoholnih pića

Nudimo rešenja za potpunu sigurnost proizvoda garantujući transparentnost lanca snabdevanja i garanciju sirovina kao kompletne usluge, sastavljene od hardverskih i softverskih rešenja. Sledljivost od proizvođača do krajnjeg korisnika može se postići međusobno povezanim podacima koji se koriste kako bi se dobila najveća transparentnost celog lanca snabdevanja.

Track My Way aplikacija

Sa pametnim telefonom, Track My Way može da skenira jedinstveni kod koji proizvođačima omogućava da ispričaju priču o svojim proizvodima zahvaljujući podacima koji dele svi igrači u lancu snabdevanja. To je efikasno sredstvo za upravljanje opozivima, jer pruža detalje povezane sa svakom jedinicom i na taj način smanjuje ekonomski uticaj. Svi akteri mogu pristupiti različitim vrstama odabranih informacija, a interakcije se evidentiraju i analiziraju iz sistema kako bi se otkrilo kako svaka pojedina jedinica putuje tokom svog životnog ciklusa do recikliranja. Kombinacija podataka je takođe prednost za unapređenje marketinškog angažmana, jer je moguće kreirati dodatne sadržaje koji se odnose na proizvod i njegovu istoriju, čime se podstiče angažman kupaca putem društvenih medija.


GLAVNE FUNKCIJE:
Proizvođač

 • Pojedinosti o proizvodu i seriji kao što su objedinjavanje, geolokacija i statistika
 • Optimizacija skladišta narudžbina i zaliha

Prodavac 

 • Identifikacija i geolokacija pojedinačnog proizvoda
 • Identifikacija paralelnih tržišta
 • Garancija transparentnosti u lancu snabdevanja

Krajnji korisnik

 • Provera porekla proizvoda
 • Direktna interakcija sa proizvođačem
 • Program za ocenjivanje putem pregleda verifikovane kupovine, društvenih interakcija, anketa, programa lojalnosti.

Zašto sledljivost vina i žestokih pića?

 • Zakonska usklađenost
 • Izbegavanje dopune
 • Prevencija falsifikata
 • Monitoring paralelnih tržišta

Od čega se sastoji sledljivost?

 • Serijalizacija
 • Agregacija svake boce u kutiji
 • Agregacija kutija na paleti
 • Kompletan izveštaj