Blanko etikete

U skladu sa Vašim potrebama i zahtevima, u mogućnosti smo da Vam ponudimo tri kategorije blanko etiketa. Sve kategorije imaju primenu u proizvodnim i neproizvodnim delatnostima u zavisnosti od potreba korisnika.

Izrađujemo ih na zahtevane dimenzije, od kojih velika većina već postoji u velikom asortimanu ponude alata. Etikete se kao krajnji produkt isporučuju na rolni, po tačno utvrđenim tehničkim karakteristikama (dimenzija etikete, količina etiketa na rolni, smer namotaja, prečnik hilzne).

Pogodne su za sve uobičajene štampače etiketa, koji rade na principu termal transfer i direkt termal tehnologije.