Kolor etikete

Najbolji izbor štampe za sve vrste pakovne i transportne, primarne i sekundarne ambalaže

ELMED svojim kupcima može da ponudi visokokvalitetne nalepnice koje se štampaju trenutno najzastupljenijim tehnikama UV flekso štampe i digitalne štampe. Obično se štampaju etikete ili ambalaža za proizvode koji su u masovnoj upotrebi (etikete za prehrambene proizvode, etikete u hemijskoj industriji, etikete i deklaracije u farmaceutskoj industriji itd.).

Tehnologija flekso štampe koja se koristi u našem proizvodnom pogonu je ekološki ispravna i ne šteti životnoj sredini. Pogodna je i ekonomična za štampu velikih tiraža.

Najvišu digitalnu produktivnost, najdosledniji rezultat štampe i najbolji rezultat ink jet tehnologije postižemo snagom Domino N610i mašine iz Elmed Digital Centra. 

Štampa soft touch laminiranih etiketa apliciranom folijom i sito štampom na specijalnim materijalima dostupna je našim klijentima uz pomoć mašine najnovije generacije SMAG Graphique iConcept 350.