Kolor etikete

Najbolji izbor štampe za sve vrste pakovne i transportne, primarne i sekundarne ambalaže

ELMED svojim kupcima može da ponudi visoko kvalitetne nalepnice koje se štampaju tehnikom UV flekso štampe i digitalne štampe. Tehnologija flekso štampe koja se koristi u našem proizvodnom pogonu je ekološki ispravna i ne šteti životnoj sredini. Pogodna je i ekonomična za štampu velikih tiraža.
Obično se štampaju etikete ili ambalaža za prizvode koji su u masovnoj upotrebi (etikete za prehrambene prizvode, etikete u hemijskoj industriji, etikete i deklaracije u farmaceutskoj industriji...).