[Elmed L.L.C] POLITIKA E PRIVATËSISË

Kjo faqe e internetit www.elmedint.com operohet nga Elmed L.L.C, Pajazit Islami, 12000 Fushë Kosovë.

Të gjitha dukuritë e termit "tonë", "na", "ne", ose "kompani" në kuadër të kësaj politike dhe në kuadër të njoftimit të zgjedhjes, konsiderohet se i referohen Elmed L.L.C.

Elmed L.L.C është i angazhuar të ruajë privatësinë e të gjithë vizitorëve të www.elmedint.com dhe të mbrojë të gjitha informacionet personale që mund të na dërgoni.

Me këtë Njoftim për Privatesinë dhe Cookies ne ju ofrojmë ndihmën të kuptoni se çfarë mund të bëjmë me çdo informacion personal që marrim nga ju. Duke na paraqitur informacionin tuaj personal, ju konfirmoni që e pranoni Njoftimin tonë për Privatësisë dhe Cookie dhe ju pranoni që ne mund të mbledhim, përdorim dhe shpalosim informacionin tuaj personal në mënyrën e përshkruar në këtë Njoftim të Privatësisë dhe Cookies. Nëse nuk jeni dakord me këtë njoftim, ju lutemi mos na dërgoni informacionin tuaj personal.

I. ÇFARË JANË TË DHËNAT PERSONALE?

Të dhënat personale janë të dhëna rreth individit përmes të cilit mund të identifikohet, në përputhje me ligjin në fuqi, të tilla si emri, adresa e-mail dhe numri i telefonit.

1. Të dhënat që i mbledhim nga ju

Ju mund ta vizitoni këtë faqe të internetit pa na treguar se kush jeni si dhe duke mos zbuluar asnjë informacion në lidhje me veten tuaj. Serverët tanë të uebit mbledhin emra domenesh, dhe jo e-mail adresat të vizitorëve. Për më tepër, ekzistojnë pjesë të kësaj faqeje ku mund të na nevojiten informacionet tuaja personale për ndonjë qëllim specifik, siç janë dhënia e informacionit që ju nevojitet dhe në këtë rast ju duhet të regjistroheni në faqen tonë.

Ne këtë e bëjmë përmes formave në internet dhe çdo here na dërgoni me email të dhënat tuaja. Informacioni që mbledhim nga Ju mund të përfshijë emrin dhe mbiemrin, adresën, numrin e telefonit, numrin e faksit ose e-mail adresën. Ju nuk keni asnjë detyrim të na dërgoni informacionin shtesë që ne kërkojmë, të cilat nuk janë të nevojshme për t'ju ofruar shërbimet që keni kërkuar. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione rreth jush përmes postës elektronike ose korrespondencës që na dërgoni, të cilat mund të përfshijnë informacione personale që ne nuk duam ose planifikojmë t'i mbledhim, siç është për shembull një vend i punës tek punëdhënësi nëse na kontaktoni përmes një adrese zyrtare të emailit.

2. Përdorimi i informacionit të mbledhur

Informacionet për emrin e domain që ne mbledhim nuk përdoren për identifikimin tuaj personal, por mbledhet për të përcaktuar numrin e vizitave, kohën mesatare të kaluar në faqen e internetit, faqet e shikuara, etj. Ne i përdorim këto informacione për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë dhe për të përmirësuar përmbajtjen e saj.

Kur mbledhim informacione të tjera personale nga ju me pëlqimin tuaj, siç janë emri dhe mbiemri dhe e-mail adresa (për shembull, duke përdorur forma online ose përmes postës elektronike), ne në parim juve ju informojmë me kohë në mbledhjen e të dhënave se si do t'i përdorim ato informacione personale. Ne gjithashtu mund të përdorim informatat personale që ju na jepni ose që ne mbledhim përmes kësaj faqe për qëllimet e mëposhtme:

  • Duke iu përgjigjur pyetjeve tuaja ose duke përpunuar kërkesat tuaja në lidhje me informacionin tuaj
  • Sigurimi dhe personalizimi i shërbimeve tona
  • Nëse nuk dëshironi të kontaktoheni në të ardhmen, ju lutemi na tregoni.

3. Përdoruesit 16 vjeç e më të ri

Nëse jeni 16 vjeç ose më pak, siguroni lejen e prindit ose kujdestarit tuaj përpara se të na dërgoni ndonjë informacion personal. Përdoruesit që nuk kanë pëlqimin e përmendur nuk u lejohet të na dërgojnë informacionin e tyre personal.

II. ZBULIMI I INFORMACIONIT

Informacioni që ju paraqisni do të ruhet në një server në Serbi dhe mund të kanë qasje ose mund t'i transmetohen stafit tonë jashtë Serbisë dhe palëve të treta, partnerëve të biznesit, qeverisë dhe agjencive të zbatimit të ligjit, personave juridikë të kompanisë sonë dhe furnitorëve që ne i angazhojmë të përpunojmë informacione në emrin tonë, disa prej të cilave mund të jenë jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, që funksionojnë për ne për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë ose qëllime të tjera që ju miratoni.

Sidoqoftë, për t'ju siguruar produktet dhe shërbimet tona, mund të na duhet të ndajmë informacionin tuaj personal me kompani të tjera brenda Elmed L.L.C ndërmarrjet dhe / ose me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta që përpunojnë të dhëna në emrin tonë. Nëse na jepni informacione personale, do të thotë që ju pranoni një zbulim të tillë.

Elmed L.LC bën biznes me vendet përreth, ndoshta do të dëshirojmë t'i transferojmë informacionet tuaja në vendet tjera. Sidoqoftë, derisa janë nën kontrollin tonë, ne gjithmonë përpiqemi të sigurojmë që informacioni juaj personal të ketë të njëjtin nivel të mbrojtjes dhe përpiqemi të jetë i sigurt dhe të përdoret vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe për qëllimin (et) e rënë dakord.

Të gjithë personat e përmendur më lart përpunojnë informacionin, plotësojnë dhe dorëzojnë porosi dhe ofrojnë shërbime mbështetëse në emrin tonë. Ndoshta do të përcjellim informacionet e mbledhura në lidhje me përdorimin e faqes sonë palëve të treta, por kjo nuk do të përfshijë informacionet që mund të përdoren për t'ju identifikuar.

Kemi të drejtën të zbulojmë informacionin tuaj personal kur kërkohet me ligj ose kur besojmë se zbulimi i informacionit është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona dhe / ose të pajtohet me një proces gjyqësor, urdhrin gjyqësor, kërkesën nga një institucion kompetent, ose ndonjë proces ligjor të detyrueshëm.

Nëse nuk kërkohet me ligj, ne nuk do të ndajmë, shesim ose shpërndajmë cilindo informacion që ju na jepni pa pëlqimin tuaj.

Së fundmi, nëse kompania jonë hyn në një ndërmarrje të përbashkët ose shitet ose bashkohet me një entitet tjetër biznesi, informacioni juaj mund të zbulohet tek partnerët ose pronarët e rinj të biznesit.

Nëse nuk kërkohet me ligj, ne nuk do të ndajmë, shesim ose shpërndajmë cilindo informacion që ju na jepni pa pëlqimin tuaj.

III. COOKIES

Kjo uebfaqe përdor cookie për t'ju dalluar nga përdoruesit e tjerë në faqen tonë. Ata na ndihmojnë të ju japim një përvojë të mirë gjatë shfletimit në faqen tonë të internetit, dhe gjithashtu na lejojnë të përmirësojmë faqen tonë të internetit.

Serverët e vendosur në kuadër të Elmed LLC, menaxhohen nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta (të cilët mund të jenë jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA)) automatikisht i regjistrojnë të dhënat rreth vizitës suaj në këtë uebfaqe bazuar në IP adresën tuaj.

Cookie është një skedar i vogël me shkronja dhe numra të cilin e ruajmë në shfletuesin tuaj dhe hard diskun e kompjuterit tuaj. Cookies përmbajnë informacione të cilat transferohen në hard diskun e kompjuterit tuaj.

1. Cookie të Performancës:

Këto cookie grumbullojnë informacione për të na ndihmuar të përmirësojmë uebfaqenn.

__utma gjurmon numrin e vizitave nga secili përdorues dhe kohën e vizitës së parë, të mëparshme dhe aktuale (ndoshta pjesërisht për shkak të kontrollit të dyfishtë)

__utmbs përdoren për të gjetur kohën e kaluar në faqen e internetit - kur vizita fillon dhe kur do të përfundojë përafërsisht

__utmc përdoren për të gjetur kohën e kaluar në faqen e internetit - kur vizita fillon dhe kur do të përfundojë përafërsisht. Shpejt skadon.

__utmz gjurmon lokacionin nga ka ardhur vizitori (shfletuesi, fjalen e kërkimit, lidhja)

2. Si t’i deaktivizoj / aktivizoj cookies?

Ju e keni mundësinë të pranoni ose refuzoni cookies duke modifikuar cilësimet në shfletuesin tuaj. Sidoqoftë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha tiparet interaktive të faqes sonë nëse deaktivizoni cookies.

Ka shumë mënyra për të menaxhuar cookies. Shikoni udhëzimet për shfletuesin tuaj ose ekranin e ndihmës për të mësuar më shumë rreth këtyre veçorive. Për shembull, kur përdorni Internet Explorer, mund të shkoni te Tools / Opsionet e Internetit / Tabet e Sigurisë dhe Privatësia për të rregulluar shfletuesin tuaj me pritshmëritë e juaja. Nëse përdorni kompjuterë të ndryshëm në lokacione të ndryshme, do të duhet të siguroheni që çdo shfletues të jetë përshtatur me nevojat tuaja përsa i përket cookie.

Disa shfletues modern kanë aftësinë për të analizuar politikat e privatësisë të faqeve të internetit dhe i lejojnë përdoruesit të menaxhojë nevojat e tij të privatësisë. Kjo njihet si pronë e 'P3P' (Platforma e Preferencave të Privatësisë).

Ju lehtë mund të fshini çdo cookie që është në skedarin e cookie-ve në shfletuesin tuaj. Për shembull, nëse jeni duke përdorur Microsoft Windows Explorer:

  • Hapni 'Windows Explorer'
  • Klikoni në butonin 'Kërko' në shiritin e veglave
  • shkruani “cookie” në kutinë e kërkimit për 'Skedar dhe Fajllat'
  • zgjidhni 'My Computer' në fushën 'Look In'
  • Shtypni 'Kërko Tani' dy herë duke klikuar në skedaret e gjetura
  • zgjidhni cilindo skedar me cookie
  • Shtypni butonin 'Fshi' në tastierë

Nëse nuk jeni duke përdorur Microsoft Windows Explorer, duhet që të zgjidhni 'cookie' në funksionin 'Ndihmë' për informacione se ku mund të gjeni skedarin e cookie-ve.

IV. SIGURIA E INFORMACIONIT TË MBLEDHURA DHE RUAJTJA E TË DHËNAVE

Ne marrim masa të rrepta të sigurisë fizike, elektronike dhe administrative për të mbrojtur informacionin tuaj nga qasja e paautorizuar, si dhe nga përpunimi i paautorizuar, humbjes aksidentale, shkatërrimi ose dëmtimi, si në regjimin online ashtu dhe në offline. Ne do të ruajmë informacionin tuaj për një periudhë të arsyeshme kohore ose siç kërkohet me ligj.

V. Uebfaqet e tjera

Uebfaqja jonë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit që janë jashtë kontrollit tonë dhe nuk janë të përfshira në këtë Njoftim rreth Privatësisë dhe Cookies. Nëse i qaseni uebfaqeve të tjera duke përdorur lidhjet e sigurta, operatorët e atyre faqeve të internetit do të jenë në gjendje të mbledhin informacione nga ju të cilat ata do t'i përdorin në përputhje me politikat e tyre të privatësisë, të cilat mund të ndryshojnë nga tonat. Ne Ju rekomandojmë që të lexoni njoftimet e privatësisë dhe cookies si dhe termat dhe kushtet e çdo faqeje në internet që ju i qaseni përmes lidhjeve, referencave ose ndërfaqeve.

VI. TRANSFERIMI PËRMES INTERNETIT DHE REFUZIMI

Duke pasur parasysh që Interneti përfaqëson një mjedis global, përdorimi i një faqeje në internet për të mbledhur dhe përpunuar informacione personale përfshin domosdoshmërisht transmetimin e të dhënave në të gjithë botën. Prandaj duke rishikuar këtë faqe dhe duke komunikuar me ne në mënyrë elektronike, ju e konfirmoni dhe pajtoheni që edhe ne gjithashtu ti përpunojmë informacionet personale në këtë mënyrë.

Elmed L.L.C zbaton masa të arsyeshme të mbrojtjes kundër viruseve dhe komponentëve të tjerë të rrezikshëm, natyra e internetit është e tillë që nuk është e mundur të sigurohet që qasja juaj në Uebfaqe do të jetë e pandërprerë ose pa gabime, ose që kjo Uebfaqe, serverat e saj ose emaili që ne mund ta dërgojmë nuk përmban viruse ose komponente të tjera të rrezikshëm.

QASJA NË INFORMACIONE DHE PËRDITËSIMI I TYRE

Ju keni të drejtë të shikoni informacionin personal që kemi në lidhje me ju dhe mund të kërkoni nga ne që të bëjmë ndryshimet e nevojshme për të siguruar që ato të janë të sakta dhe të përditësuara. Nëse këtë dëshironi, atëhere ju lutemi na kontaktoni përmes të dhënave të kontaktit nga faqja e Kontakti (https://www.elmedint.com/kontakt/). Me ligj, ne kemi të drejtë të ju ngarkojmë me një tarifë të vogël administrative për të mbuluar kostot që ne i kemi duke ju siguruar informacionet që kemi për ju.

VII.NA KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë koment, pyetje ose kërkesë në lidhje me përdorimin tonë të informacionit tuaj personal, ose në qoftë se keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë njoftim të Privatësisë dhe cookies, ju lutemi na kontaktoni përmes të dhënave të kontaktit nga faqja e Kontakti (https://www.elmedint.com/kontakt/) ose duke dërguar e-mail në [privacy@elmedint.com]. . Pyetjet e juaja janë të mirëpritura, si dhe të gjitha sugjerimet që mund të keni në lidhje me këtë njoftim të privatësisë dhe cookies.

Përditësimi i fundit: Kjo politikë e privatësisë është përditësuar për herë të fundit më [Prill, 2020].

Ndryshimet në këtë politikë

Ju duhet të kontrolloni në mënyrë periodike këtë Njoftim të Privatësisë dhe Cookies që të jeni të informuar për çdo ndryshim. Megjithëse ne kemi të drejtën për të ndryshuar këtë politikë, ne do t'ju sigurojmë me njoftim në këtë faqe për çdo ndryshim të madh brenda të paktën 30 ditëve nga ndryshimi dhe, nëse është e përshtatshme, duke e dërguar njoftimet me email.