Produktet

Për me shumë se 20 vjet, Elmed ka siguruar rol lider në fushën e industrise së printimeve, etiketimeve, inspektimeve dhe identifikimit. Gjatë viteve të zhvillimit të kompanisë, ne kemi përfunduar prodhimin e etiketave ngjitëse, dizenjimin dhe prodhimin e sistemeve të posaçme të transportit dhe pajisjeve si dhe zbatimin e projekteve te caktuara inxhinierike. Duke ndjekur kërkesat e bizneseve, ne jemi zgjeruar në dizenjimin dhe prodhimin e zgjidhjeve të softëare-ve te integruara në fushën e prodhimit industrial dhe operacioneve të magazinimit.


Produktet dhe teknologjite qe programi yne ofron