Auto ID

Ne ofertën tonë ELMED ka zgjidhje për Audio ID që mundësojnë etiketimin, identifikimin, gjurmimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, produkteve dhe makinerive.