Skanerat industrial për barkode

Të projektuar për të punuar për shumë vite, skanerat industrial për barkode ofrojnë besueshmëri të jashtëzakonshme dhe jetë të gjatë madje dhe në mjediset më të vështira. Skanerat industrial pët barkode janë dizenjuar vecanërisht për përdorim në segmente të ndryshme të tregut. Këto pajisje janë të përgatitura të funksionojnë nën influencën e mjedisit të jashtëm, janë fikse dhe të lëvizshme dhe rezistente ndaj kimikateve.

Skanerat për barkode

Nga leximet manuale te automatiket. Janë gjithashtu perfekte për të skanuar sasi të mëdha barkodesh. Përzgjedhja adekuate e skanerave për barkode për aplikacionet tuaja, iu mundëson operacion të rehatshëm, kohë inefektive të minimizuar dhe kosto të ulëta totale të pronësisë. Prodhimi, magazinimi, distribucioni dhe mjediset e hapura për shitjen me pakicë përfaqësojnë një mjedis ideal pune. Puna në temperatura nën -30 grade celcius, skanerat e fortë me veshje gome rezistente ndaj ujit dhe pluhurit, garantojnë mbrojtje IP 65.

Këto skanera kanë aftësinë të lexojnë kode 1D dhe 2D deri në 15 cm, me një distancë prej 16,5 m. Lidhja opsionale me wireless mundëson mobilitet maksimal kur punohet me këto pajisje.

Të gjitha këto përfitime janë të dizenjuara për të përfituar nga produktiviteti maksimal i operatorit në kushtet më të vështira.