Printerat për etiketa

Performancë e lartë me kosto të ulëta mirëmbajtje

Teknologjia me transfertë termike mundëson fleksibilitet te lartë në printimin e etiketave. Grada e lartë e besueshmërisë në shpejtësitë e larta të printimit së bashku me kostot e ulëta për mirëmbajtjen, e bën printimin e etiketave ekstremisht të lehtë. Përvec fleksibilitetit, printerat për etiketim mundësojnë kursime të rëndësishme, të krahasuara me metodat tradicionale të printimit.