Herma

Aplikimi automatik i etiketave ngjitëse

Koka automatike për zgjidhjet e etiketimit që bashkohen dhe etiketa ngjitëse të produkteve shumë të besueshme në përputhje me standartet më të larta. Këto janë mjetet  më moderne për etketim, të zhvilluara për operim në linja të shpejta.

Kokat Herma të etiketimit janë të shpejta, të besueshme,precize dhe zgjidhje afatgjata për aplikim automatik të etiketave ngjitëse.

Kokat e etiketimit

Besueshmëri maksimale dhe cilësi e lartë janë rezultatet e shumë viteve punë, eksperiencë dhe traditë, si dhe progres konstant dhe trajnim në zhvillimin dhe prodhimin e zgjidhjeve për etiketim.

Dizajni modular iu lejon të zgjidhni kombinimin më optimal e njësive ngjitëse, aplikatorëve dhe elemetëve të tjerë për aplikim të vecantë.

Modulariteti dhe besueshmëria

Kokat e etiketimit Herma të karakterizuara nga adaptueshmëria e lartë me kushtet specifike dhe kërkesave të parashtruara nga proceset moderne të prodhimit dhe linjës në rritje të shpejtësisë.

Ato janë dizenjuar për të punuar me gjerësi të ndryshme operacionale të etiketave ngjitëse dhe në shpejtësi të ndryshme që varen nga kërkesat e përdoruesit. Dizajni modular lejon integrim të shpejtë dhe të thjeshtë me cdo linjë prodhimi.

Precizion dhe shpejtësi

Kokat e etiketimit Herma të karakterizuara nga precizioni konstant, pavarësisht shpejtësisë së aplikimit dhe minimumit të kohës inefektive në sajë të zëvëndësimit të etiketave roll, që zënë vend shumë lehtësisht, me shpëjtësi dhe në mënyrë të përshtatshme.

Nga aplikimet më të thjeshta në më të vështirat, gjenerata e re e aplikatorëve Herma ofron një zgjidhje të përshtatshme. Dizajni modular iu mundëson të zgjidhni kombinimin më optimal të njësive ngjitëse , aplikatorëve dhe elemntëve të tjera për aplikim specifik.

Vitet  e eksperiencës në prodhimin e kokave të etiketimit kanë cuar në kombinimin e besueshmërisë dhe ekonomisë në formën e një gjenerate të re Herma labeling head.
Me këto zgjidhje, si problemi i precizionit dhe etiketimit në shpetësi të larta. Njësia intuitive e kontrollit, lehtësisht e përdorueshme, lejon integrimin e thjeshtë në linjat e prodhimit si dhe sisteme etiketimi shumë të zhvilluara.


Herma Basic - Kokë etiketimi ekonomike për qëllime standarte

Herma Basic përcakton standartet teknike në klasin e saj. Dizajni i saj dhe pozicionimi në treg janë arsyet e vendosjes së teknologjisë lider Herma. Aplikacione standarte të besueshme, solide dhe precize. Operon me shpejtësi deri në 25 m/min. Kontolluesi i integruar nuk ka nevojë për kabinet shtesë distribucioni. Përmasat e etiketës mund të përshtaten nga 12x12 mm në 160x400 mm.

Herma 400 - Kokë etiketimi modulare dhe inteligjente

Makineria unike e etiketimit është e pakrahasueshme për shkak të një sistemi të miremenduar ndërtimi modular. Avantazhi: pavarësisht formës, baza motorrike mbetet e njëjtë. Një njësi,një  zhvillim, një pjesë këmbimi. Falë gamës së gjerë të modeleve, Herma 400 mund të integrohet brenda cdo linjë prodhimi, ose mund të integrohet brenda një sistemi për etiketimin që është zhvilluar posacërsiht për tiu përshtatur kërkesave tuaja. Zgjidhja perfekte për cdo problem.