Sistemet e etiketimit

Zgjidhjet e integruara për aplikimin e etiketave vetë ngjitëse

Sistemet e etiketimit ofrojnë zgjidhje të besueshme, precize dhe që zgjasin për kërkesat e etiketave që ngjiten automatikisht mbi produktet e formave të ndryshme. Besueshmëria maksimale dhe cilësia e lartë janë rezultatet e shumë viteve eksperiencë dhe tradite në zhvillimin dhe prodhimin e sistemeve të etiketimit.

  • Produktet cilindrike, në varësi të kërkesave, mund të etiketohen duke përdorur sisteme të ndryshme për rrotullimin e produktit,
  • Wrap around (Mbështjellje me anë të përcuesit) - është zgjidhja optimale për aplikimin e etiketës në produktet më cilindrike,
  • 3 point wrap around - është zgjidhja ideale për aplikimin preciz të një ose më shumë etiketave, me mundësinë e një pozicionimi opsional të etiketës,
  • Rotary star - sistem me kapacitet të lartë dhe saktësi në etiketimin e produkteve cilindrike.


Sistemet e etiketimit: