FT System

Inspektimi në industrinë e distribucionit

Sistemi FT ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh për inspektimin e paketimeve dhe linjës së kontrollit në industritë e ushqimit, pijeve, produkteve kimike, kozmetike dhe farmaceutike

Pajisjet e sistemit FT kontrollojne xhamin, plastikën, paketimet prej metali dhe letër laminat, në një gamë të gjerë aplikimesh, si psh testimi i shisheve, kavanozave, kanaceve, tubave dhe kartonave.


Zgjidhjet për inspektimin:

 • Inspektimi i kontenierëve bosh- xham, metal, plastike,
 • Inspektimi i kapakëve dhe qafës së shishes, para se të mbyllen me makineri,
 • Inspektimi për nivelin e mbushjes,
 • Inspektimi për pozicionimin e duhur të kapakëve dhe mbyllja me anë të makinerive,
 • Kontrolli i vakumit/presionit,
 • Inspektimi i kodeve mbi produkt/paketim,
 • Inspektimi i paketimeve – me sensorë dhe vizual,
 • Inspektimi i plotë i paketimeve.

Zgjidhjet për monitorimin dhe kontrollin e procesit:

 • Monitorimi i valvulës mbushëse,
 • Monitorimi i makinërisë paketuese,
 • Monitorimi i paketimit,
 • Stacioni i kontrollit të cilësisë – Inspektimi pas paketuesve/mbushësve (QCS120).


Zgjidhni një nga produktet IDI: