Loma

Detektorë metalikë dhe sisteme inspektimi X ray

Sistemi Loma është një prodhues global lider i sistemeve për inspektimin e kontaminimit të produktit

Sistemi Loma furnizon industrinë e procesimit dhe paketimit të ushqimit, duke e bërë më të thjeshtë përputhjen më standartet ndërkombëtare mbi sigurinë e ushqimit, me rreguloret mbi peshën si dhe me kodet e praktikave të shitjes me shumicë duke identifikuar defektet në produkt dhe duke eliminuar kontaminimin përreth gjithë industrisë së ushqimit.

Sistemi Loma mund ti shërbejë të gjitha nevojave tuaja për inspektimin e sigurisë së ushqimit dhe me mbi 40 vite eksperiencë në prodhimin e detektorëve metalikë, peshoreve, sistemet X rays, dhe sistemet e miksuara. Kompania Loma ka zhvilluar një filozofi që e ka bërë emrin e saj sinonim të sigurisë, besueshëmrisë dhe pajisjeve jetëgjata, të cilat sigurojnë kohë maksimale operimi.Zgjidhni një nga produktet: