Sistemet për inspektim vizual

ELMED është distributori eskluziv i sistemeve Lake Image.

Sistemet Lake Image jane lider botëror në dizenjimin, zhvillimin dhe teknologjive prodhuese për skanimin dhe regjistrimin e industrive të printimit, adresimit dhe paketimit. Sistemet Lake Image për leximin dhe procesimin e të dhënave variable mundësojne integritetin dhe cilësine e të dhënave variable të printuara , duke optimizuar proceset e prodhimit dhe duke rritur cilësinë e produktit.

Na kontaktoni për më shumë informacion.

Vizitoni ëebsite të pajisjeve të prodhuesit.

Sistemet për inspektim vizual

Ju mund të keni interes për produktet e mëposhtme?