Printerat Drop On Demand valve jet

Kodim i besueshëm për karaktere të mëdha

Seria C , Macrojet dhe Case Coder

Gama jonë e printerave për karaktere të mëdha Valve Jet, përdor një varietet bojërash për të printuar tekste dhe të dhëna të ndryshueshme mbi materiale poroze dhe jo poroze, duke përfshirë:

  • kartonat,
  • plastike,
  • gomë,
  • metal,
  • PVC,

Macrojet, Case Coder dhe Second Valve Jet Printers përdorin bojra solvente me bazë ujin, në varësi të nevojave.


Valve Jet Printing – Case Coder dhe Macrojet

Në teknologjinë Valve Jet (duke përfshirë printerat Macrojet dhe Case Coder) një seri e motorrëve të brendshme kontrollohen nga valvulat. Valvulat hapen dhe mbyllen alternativisht për të prodhuar rrymat e pikëzimit të rastësishëm. Kur një produkt kalon nëpër kokën e printerit , këto pikëza krijojnë karaktere dhe grafikë në grid formation.

Printerat Domino Valve large Character Jet përdorin variante të ndryshme boje për printimin e teksteve në të dhëna të ndryshueshme, në materiale poroze dhe jo poroze.

  • Macrojet dhe Case Coder Valve Jet mund të printojnë me bojëra solvente me bazë ujin. Mund të printojnë në materiale poroze dhe jo poroze, si goma, metale, PVC etj.

Përfitimet kryesore:

Teknologjia Valve Jet printing ka shumë avantazhe. Në varësi të kërkesave, ajo mund të ofrojë:

  • Koston më të ulët për printimin e të dhënave të ndryshueshme, si data, ora dhe teksti variable,
  • Është i lehtë për tu përdorur dhe mirëmbajtur,
  • Koka e printerit nën presion mundëson rrjedhje konstante të bojës.

Metodat e Serisë C, Macrojet dhe Case Coder Printing janë dizenjuar për të kënaqur kërkesat tuaja. Ato mundësojnë printimin në një gamë të gjerë materialesh, duke përdorur bojëra solvente dhe me bazë uji.


Zgjidhni një nga produktet Valve Jet printers DOD large character: